Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Archiwum

Title

Archiwum

Items in the Archiwum Collection

Katalog biblioteki Benedyktynek staniąteckich. Rękopis papierowy w oprawie tekturowej powleczonej płótnem. Obejmuje 306 stron oraz 2 nlb a także jedną luźną kartę.

Układ katalogu tematyczny w podziale:
"Ascetyka, Żywoty SS. i sławnych…

Anonim - wpis na wyklejce Kancjonału H.

Chronologiczny wykaz zakonnic klasztoru staniąteckiego, ułożony według daty złożenia ślubów. Rękopis oprawiony w półpłótno. W skład rękopisu wchodzi 98 stron o ciągłej numeracji ołówkowej (numery na stronach recto), nlb. karta…

Anniwersarz obejmujący spis siostr zakonnych wraz z podaniem dat ich śmierci, a także nazwiska dobrodziejów klasztoru, spowiedników itp. Pomiędzy stronami 22-23 wklejono fragment wspomnień ksieni Urszuli Mechtyldy Czajkowskiej (ok. 1863 r.).…

Księga inwentarzowa z roku 1766, spisana na polecenie ksieni Marianny Józefy Jordanówny. Rękopis papierowy w oprawie skórzanej.

Rękopis obejmuje 60 stron numerowanych (numeracja ołówkowa na stronach recto) oraz jedną nlb. kartę.

Collection Tree

Social Bookmarking