Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Ikonografia

Title

Ikonografia

Items in the Ikonografia Collection

Widoki krypt klasztornych - ilustracje Marcina Pochwalskiego dołączone do kroniki s. Anny Kiernickiej z roku 1793. Druga połowa wieku XVIII to okres wzmożonego zainteresowania własną historią klasztoru. W tym okresie przeprowadzono…

Widoki klasztoru zamieszczone w kronice s. Anny Kiernickiej. Kronika została ukończona w roku 1790. Autorem ilustracji jest Marcin Pochwalski, który wykonywał prace renowacyjne przy kolekcji obrazów staniąteckich.Pierwsza z…

Collection Tree

Social Bookmarking