Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Home > Twórcy

Twórcy

Badania repertuaru muzykaliów staniąteckich przeprowadzono w ramach grantu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach konkursu "Sonata-2".


Twórcami bazy są dr Marcin Konik (pracownik Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, realizujący grant w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Jagiellońskiego) oraz Piotr Szyngiera (hosting, wsparcie techniczne) reprezentujący firmę "Studio Kropka". Charakterystyką źródeł chorałowych zajmuje się dr hab. Jakub Kubieniec z Instytutu Muzykologii UJ.


Autorzy pragną złożyć podziękowania osobom, bez których pomocy oraz życzliwości baza nie mogłaby powstać.

Serdecznie dziękujemy siostrom Benedyktynkom ze Staniątek w osobie przełożonej, Matki Stefanii Polkowskiej OSB. Bez łaskawej zgody na prowadzenie badań, digitalizację oraz publikację materiałów wykonanie bazy byłoby niemożliwe.

Dziękujemy siostrze Małgorzacie Borkowskiej OSB za pomoc w poszukiwaniach archiwalnych, wsparcie merytoryczne oraz nieocenioną życzliwość.