Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (41 total)

chart., pp. 44; chart., pp. 44

Brak paginacji

Pismo:
Nowożytne. Różne ręce

Notacja:
Metzeńska późna (rozłączna). W ms. 60 (graduale) także notacja kwadratowa z elementami metzeńskimi (?)

Oprawa:
Tektura. Na przedniej…

chart., pp. 56+II Paginacja, nie obejmuje k. tytułowej i wstępu. Błędy – brak nr 25-26. Tekst w ramce Pismo: Nowożytne. Notacja: Metzeńska późna (rozłączna) na czterolinii Oprawa: Deski powleczona skórą.…

chart., pp. 26+II Brak paginacji/foliacji Pismo: Nowożytne Notacja: Zdobienia Rubrykacja. Oprawa: Tektura, półskórek (?) Historia kodeksu Na wyklejce sygnatura ms. 52, także cyfra 31 (ołówkiem) oraz…

chart., pp. 50 Brak paginacji Pismo: nowożytne Notacja: Metzeńska w późnej „rozłącznej” formie. Na s. 35-45 notacja chorałowa zapisana przy użyciu znaków współczesnej notacji (półnuty jako…

chart., pp. 38 Brak paginacji. Pismo: Nowożytne Notacja: Metzeńska w późnej „rozłącznej” formie. Oprawa: Tekturowa, był chyba półskórek. Na wyklejce stara sygnatura Ms. 49, ołówkiem…

chart., pp. 58 Paginacja zaczyna się na karcie 4 (p. 1-4), następnie przechodzi w foliację (f. 5-19). Dalej brak numeracji. Pismo: Nowożytne. Notacja: Metzeńska późna (rozłączna) na czterolinii (4-6 na stronie),…

chart., pp. 158+II Kilka systemów paginacji z licznymi błędami: 1-22, 3 nlb. 1-11 (w numeracji pominięta jedna strona), 1nlb., 1-95 (pominięty przez nieuwagę nr 8 i 77), 16 nlb., 14-16, 17-20 [nlb.], 2 nlb. Pismo: Nowożytne.…

chart., pp. 40+IV Pismo: Nowożytne. Notacja: Metzeńska późna (rozłączna) na czterolinii (po 5 na stronie) Oprawa: Tektura. Wyklejki i karty ochronne z błękitnego papieru Tradycja liturgiczno muzyczna: Potrydencka; melodie…

chart., pp. 48+IV Brak paginacji, po p. 46 brak kilku kart Pismo: Nowożytne. Notacja: Metzeńska późna (rozłączna) na czarnej pięciolinii (po 5 na stronie) Zdobienia Każda karta otoczona ozdobną (drukowaną) bordiurą. Na…

chart., pp. 46+IV Paginacja (bez karty tyt.), opuszczono kartę po p. 30 Pismo: Nowożytne Notacja: Kwadratowa i metzeńska Zdobienia Bordiury, winiety itp., ornamenty roślinne Oprawa: Deski obciągnięte skórą, ozdobne…

chart., ff. 145 Brak paginacji/foliacji. Pismo: nowożytne, różne ręce (tylko pozycje 4 i 5 tą samą ręką – zob. zawartość) Notacja: metzeńska (nad nutami znaczki, jak w innych – dla organisty? wartości rytm.?…

chart., pp. 218 Paginacja. Między p. 10 i 11 wprawiony pasek z tekstem wersetu; między 138 i 139 dwa podobne paski (zob. także po 144, 166, 180, 182, 196 etc.); na p 146 mylnie nr 147, ale potem…

chart., pp. 172+IV Paginacja oryginalna, brak nrnr 73-77, 123 powtórzona, opuszczony nr 156 p. 172-175 (Regestr...) wprawione później. Składki: 1-202+2 (p. 1-165), 212+4 (p. 166-177; p. 172-175 dodane do regularnej binionowej…

chart., pp. 200+XVIII K. ochronna (I-II), k. tytułowa (III-IV), Regestr (p. V-X), wkładka z dopiskami (XI-XVI), następnie paginacja ciągła do p. 186, potem ss. nieliczbowane (p. IV: 5 kartek pierwszych nienumerowane brak stron 175-176, są…

chart., ff. 71 +I Podwójne sygnatury (na oprawie naklejone) Lamentacye 2, Benedyktynki Staniątki 34 Karty nieliczbowane, reklamanty na każdej karcie verso Pismo: Nowożytne Notacja: Nota quadrata na czerwonej czterolinii (po 6 na…

chart., pp. 168+VI Paginacja kompletna ciągła Pismo: Nowożytne (por. ms. 30). Notacja: metzeńska Oprawa: Deski obleczona skórą. Ślady po klamrach Na wyklejce przedniej ołówkiem: Kancjonał na różne święta…

chart., pp. 198+VI Wyklejka i karta ochronna papierowa (na p. II – wytarty zapis, dopisek: na S. Stanisław...), z tyłu doklejony Regestr dla prędszego znalezienia Antyfon na różne Swięta (dwie karty [p. II-VI] oraz dwie karty…

chart., pp. 162+IV Paginacja oryginalna; błędy – dwukrotnie nr 34, brak nr 143 Pismo: Nowożytne. Zob. ms. 26 Notacja: Metzeńska na czterolinii (5 na stronie) Zdobienia Rubrykacja. Czerwone inicjały. Oprawa: Deska (?)…

chart., pp. 224+XIV Paginacja, pomyłki: dwukrotnie nr 146 Pismo: Nowożytne. Zob. ms. 26 Notacja: Metzeńska na czterolinii (5 na stronie) Zdobienia Rubrykacja. Czerwone inicjały. Oprawa: Deska (?) obleczona w brązową…

chart., pp. 224+VIII Paginacja oryginalna od drugiej strony 225-270, następnie od nr 1-176; błędy – nr 246 dwukrotnie Pismo: Nowożytne. Zob. ms. 26. Na wyklejce przedniej okładziny notka XVIII-wieczna (?) Helena Scholastyka Ogrodzka…

chart., pp. 240+IV Paginacja; pomyłki – dwukrotnie nr 215, po karcie 230 mylnie do końca nr 131 i nast. Pismo: Nowożytne. Po s. 228 zmiana pisma (?). Według zapiski na wyklejce ms. 27 skryptorką była Helena Scholastyka…

chart., pp. 244+IV Paginacja oryginalna do p. 214, nie obejmuje k. ochronnej i tytułowej oraz indeksu na końcu Pismo: Nowożytne. Skryptorka: MarcjannaGąsiorowska OSB Notacja: Metzeńska „rozłączna” na czterolinii (5 na…

chart., pp. 254+VIII Paginacja 1-237, nie obejmuje k. tyt., końcowych i indeksu. Pismo: Nowożytne. Skryptorka – s. Marcjanna OSB Notacja: Metzeńska „rozłączna” na czterolinii (5 na stronie); w zapisach Patrem notacja…

chart., pp. 292+X Paginacja nie uwzględniająca karty tytyłowej, k. między p. 226 i 227 wycięta ale bez ubytku w treści, karty ochronne z przodu (3) i z tyłu (2) Pismo: Nowożytne. Skryptor – Józef…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2