Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (217 total)

[k. tyt., f.1r:] sztuka 1. N 2 [późn. dodane ołówkiem: j] | Arkuszy — 4 | DIVERTIMENTA. III. | â | Vocibus. 7. | Violino Primo | Violino Secundo | Clarinetto Primo | Clarinetto Secundo | Cornu Primo | Cornu Secundo | et | ORGANO. | [at…

[k. tyt., f.1r:] N 3 [późn. dodane ołówkiem: c] | [późn. dodane: Trzeci i Czwarty numer wszystko iedno] | MOTETTO in D. | Canto Alto | Tenore Basso ] | Violino Primo | Violino Secundo | Clarino Primo | Clarino Secundo | Et | ORGANO | [późn.…

[k. tyt., S:] N|r|o 38. [późn. dodane ołówkiem: b] Canto. | Pięć Responsoryi | Na Solenną Processyą | Bozego Ciała,

[k. tyt.:] N|r|o 21. [późn. dodane ołówkiem: d] | Simphonia in Dis. | Violino 1|o et 2|o | Clarinetto 1|o et 2|o | Cornu 1|o et 2|o | Viola | Flauto. | Basso | [at bottom center:] N|r|o 21.

[k. tyt., S 1:] Pange lingua | Osacrum.[!] | 4 RESPONSORYIA | na BOŻE CIAŁO. | Soprano Primo.

[k. tyt., org:] N|r|o 21 [późn. dodane ołówkiem: b] | Offertorium in G. | de Tempore. | a | Soprano e Flauto Traverso Solo. | 2 Violini | 2 Corni in G. | con Organo | [underneath right:] Für die Pfarr Kirche | zu Bochnia | P: Rieger[a] | [at…

[k. tyt., org, f.1r:] N|r|o 2. [późn. dodane ołówkiem: f] | Aria in B | a | Canto Solo | Violino Primo | Violino Secundo | Alto Viola Obligata | Et | Organo | Del Sign Paesello. | [at bottom center:] N|r|o 2.

[k. tyt., cor 1:] N|r|o 20. [późn. dodane ołówkiem: b] | Offertorium | [późn. dodane ołówkiem: Do zabawy] | Pastorala. | Canto Tenore Basso Wiolino 1. Violin 2. Clar 1. | Flauto. Alt Viola Corno 1. Corn 2 et Organo | [at bottom center:] N|r|o…

pp. 12Na wyklejce (?) naklejka z napisem: Asperges, niektóre Hymny i Antyfony Pismo: nowożytne, kilka rąk Notacja: menzuralna/współczesna i metzeńska na pięciolinii (5 na stronie)

chart., pp. 334 Paginacja oryginalna do 217 (od p. 214 w formie 14, 15, 16, 17); dalej bez paginacji. Żywa pagina niekonsekwentnie. Dodana niepaginowana kara między p. 66 i 67. P. 331-332 uciętę częściowo Pismo: nowożytne, inny charakter…

Piętka po p. 352, piętka po f. 373, 388Brak początku. Pierwsze karty (331-370) spisane i dodane później (XVII w.)Paginacja: 331-409 i dalej 1-274, następnie foliacja275-300 (!)W paginacji pominięto nr 101.Pismo: Textus quadratus - od p.…

chart., pp. 240+IV Paginacja; pomyłki – dwukrotnie nr 215, po karcie 230 mylnie do końca nr 131 i nast. Pismo: Nowożytne. Po s. 228 zmiana pisma (?). Według zapiski na wyklejce ms. 27 skryptorką była Helena Scholastyka…

chart., pp. 224+VIII Paginacja oryginalna od drugiej strony 225-270, następnie od nr 1-176; błędy – nr 246 dwukrotnie Pismo: Nowożytne. Zob. ms. 26. Na wyklejce przedniej okładziny notka XVIII-wieczna (?) Helena Scholastyka Ogrodzka…

chart., pp. 224+XIV Paginacja, pomyłki: dwukrotnie nr 146 Pismo: Nowożytne. Zob. ms. 26 Notacja: Metzeńska na czterolinii (5 na stronie) Zdobienia Rubrykacja. Czerwone inicjały. Oprawa: Deska (?) obleczona w brązową…

chart., pp. 162+IV Paginacja oryginalna; błędy – dwukrotnie nr 34, brak nr 143 Pismo: Nowożytne. Zob. ms. 26 Notacja: Metzeńska na czterolinii (5 na stronie) Zdobienia Rubrykacja. Czerwone inicjały. Oprawa: Deska (?)…

chart., pp. 198+VI Wyklejka i karta ochronna papierowa (na p. II – wytarty zapis, dopisek: na S. Stanisław...), z tyłu doklejony Regestr dla prędszego znalezienia Antyfon na różne Swięta (dwie karty [p. II-VI] oraz dwie karty…

chart., pp. 168+VI Paginacja kompletna ciągła Pismo: Nowożytne (por. ms. 30). Notacja: metzeńska Oprawa: Deski obleczona skórą. Ślady po klamrach Na wyklejce przedniej ołówkiem: Kancjonał na różne święta…

chart., pp. 200+XVIII K. ochronna (I-II), k. tytułowa (III-IV), Regestr (p. V-X), wkładka z dopiskami (XI-XVI), następnie paginacja ciągła do p. 186, potem ss. nieliczbowane (p. IV: 5 kartek pierwszych nienumerowane brak stron 175-176, są…

chart., pp. 172+IV Paginacja oryginalna, brak nrnr 73-77, 123 powtórzona, opuszczony nr 156 p. 172-175 (Regestr...) wprawione później. Składki: 1-202+2 (p. 1-165), 212+4 (p. 166-177; p. 172-175 dodane do regularnej binionowej…

chart., pp. 218 Paginacja. Między p. 10 i 11 wprawiony pasek z tekstem wersetu; między 138 i 139 dwa podobne paski (zob. także po 144, 166, 180, 182, 196 etc.); na p 146 mylnie nr 147, ale potem…

chart., ff. 145 Brak paginacji/foliacji. Pismo: nowożytne, różne ręce (tylko pozycje 4 i 5 tą samą ręką – zob. zawartość) Notacja: metzeńska (nad nutami znaczki, jak w innych – dla organisty? wartości rytm.?…

Składki: Między f. 65 i 66 wklejona karta papierowa Foliacja nowożytna inkaustem arabska (cyfry na kartach verso) 1-117 i (od 117v!) 1- karta ochronna nowa z przodu i z tyłu. Pismo: 1) f. 1-177r, 16[b]v- - textus quadratus (Tomasz) 2)…

chart., pp. 38 Brak paginacji. Pismo: Nowożytne Notacja: Metzeńska w późnej „rozłącznej” formie. Oprawa: Tekturowa, był chyba półskórek. Na wyklejce stara sygnatura Ms. 49, ołówkiem…

chart., pp. 50 Brak paginacji Pismo: nowożytne Notacja: Metzeńska w późnej „rozłącznej” formie. Na s. 35-45 notacja chorałowa zapisana przy użyciu znaków współczesnej notacji (półnuty jako…

Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2