Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (217 total)

chart., pp. 168+VI Paginacja kompletna ciągła Pismo: Nowożytne (por. ms. 30). Notacja: metzeńska Oprawa: Deski obleczona skórą. Ślady po klamrach Na wyklejce przedniej ołówkiem: Kancjonał na różne święta…

chart., ff. 71 +I Podwójne sygnatury (na oprawie naklejone) Lamentacye 2, Benedyktynki Staniątki 34 Karty nieliczbowane, reklamanty na każdej karcie verso Pismo: Nowożytne Notacja: Nota quadrata na czerwonej czterolinii (po 6 na…

chart., pp. 200+XVIII K. ochronna (I-II), k. tytułowa (III-IV), Regestr (p. V-X), wkładka z dopiskami (XI-XVI), następnie paginacja ciągła do p. 186, potem ss. nieliczbowane (p. IV: 5 kartek pierwszych nienumerowane brak stron 175-176, są…

chart., pp. 172+IV Paginacja oryginalna, brak nrnr 73-77, 123 powtórzona, opuszczony nr 156 p. 172-175 (Regestr...) wprawione później. Składki: 1-202+2 (p. 1-165), 212+4 (p. 166-177; p. 172-175 dodane do regularnej binionowej…

chart., pp. 218 Paginacja. Między p. 10 i 11 wprawiony pasek z tekstem wersetu; między 138 i 139 dwa podobne paski (zob. także po 144, 166, 180, 182, 196 etc.); na p 146 mylnie nr 147, ale potem…

chart., ff. 145 Brak paginacji/foliacji. Pismo: nowożytne, różne ręce (tylko pozycje 4 i 5 tą samą ręką – zob. zawartość) Notacja: metzeńska (nad nutami znaczki, jak w innych – dla organisty? wartości rytm.?…

chart., pp. 46+IV Paginacja (bez karty tyt.), opuszczono kartę po p. 30 Pismo: Nowożytne Notacja: Kwadratowa i metzeńska Zdobienia Bordiury, winiety itp., ornamenty roślinne Oprawa: Deski obciągnięte skórą, ozdobne…

chart., pp. 48+IV Brak paginacji, po p. 46 brak kilku kart Pismo: Nowożytne. Notacja: Metzeńska późna (rozłączna) na czarnej pięciolinii (po 5 na stronie) Zdobienia Każda karta otoczona ozdobną (drukowaną) bordiurą. Na…

chart., pp. 40+IV Pismo: Nowożytne. Notacja: Metzeńska późna (rozłączna) na czterolinii (po 5 na stronie) Oprawa: Tektura. Wyklejki i karty ochronne z błękitnego papieru Tradycja liturgiczno muzyczna: Potrydencka; melodie…

chart., pp. 158+II Kilka systemów paginacji z licznymi błędami: 1-22, 3 nlb. 1-11 (w numeracji pominięta jedna strona), 1nlb., 1-95 (pominięty przez nieuwagę nr 8 i 77), 16 nlb., 14-16, 17-20 [nlb.], 2 nlb. Pismo: Nowożytne.…

chart., pp. 58 Paginacja zaczyna się na karcie 4 (p. 1-4), następnie przechodzi w foliację (f. 5-19). Dalej brak numeracji. Pismo: Nowożytne. Notacja: Metzeńska późna (rozłączna) na czterolinii (4-6 na stronie),…

chart., pp. 38 Brak paginacji. Pismo: Nowożytne Notacja: Metzeńska w późnej „rozłącznej” formie. Oprawa: Tekturowa, był chyba półskórek. Na wyklejce stara sygnatura Ms. 49, ołówkiem…

chart., pp. 50 Brak paginacji Pismo: nowożytne Notacja: Metzeńska w późnej „rozłącznej” formie. Na s. 35-45 notacja chorałowa zapisana przy użyciu znaków współczesnej notacji (półnuty jako…

chart., pp. 26+II Brak paginacji/foliacji Pismo: Nowożytne Notacja: Zdobienia Rubrykacja. Oprawa: Tektura, półskórek (?) Historia kodeksu Na wyklejce sygnatura ms. 52, także cyfra 31 (ołówkiem) oraz…

chart., pp. 56+II Paginacja, nie obejmuje k. tytułowej i wstępu. Błędy – brak nr 25-26. Tekst w ramce Pismo: Nowożytne. Notacja: Metzeńska późna (rozłączna) na czterolinii Oprawa: Deski powleczona skórą.…

chart., pp. 44; chart., pp. 44

Brak paginacji

Pismo:
Nowożytne. Różne ręce

Notacja:
Metzeńska późna (rozłączna). W ms. 60 (graduale) także notacja kwadratowa z elementami metzeńskimi (?)

Oprawa:
Tektura. Na przedniej…

Rękopis oprawiony w tekturę obklejoną niebieskim papierem marmurkowym. Obejmuje 137 kart (częściowo oryginalna foliacja i późniejsza ołówkowa) oraz trzy karty nlb. Rękopis prawie w całości wyszedł spod pióra Kazimierza Boczkowskiego.…

Rękopis obejmuje 96 kart liczbowanych (foliacja ołówkowa) oraz jedną nlb. Okładka tekturowa z grzbietem skórzanym. Brak części pieśni wymienionych w indeksie oraz braki w numeracji pierwotnej sugerują, że rękopis jest niekompletny.…

Rękopis oprawiony w okładki tekturowe pokryte skórą, z tłoczeniami (widoczne pozostałości złoceń). Na przedniej okładce medalion z literami IHS, wokół którego rozmieszczono litery monogramu Taranowskiej "T T Z Ś B". Na tylnej okładce…

Księga inwentarzowa z roku 1766, spisana na polecenie ksieni Marianny Józefy Jordanówny. Rękopis papierowy w oprawie skórzanej.

Rękopis obejmuje 60 stron numerowanych (numeracja ołówkowa na stronach recto) oraz jedną nlb. kartę.

Rękopis obejmuje 128 kart liczbowanych (foliacja ołówkowa).
W źródle można wyróżnić wielu skryptorów orz różne rodzaje papieru. Niektóre fragmenty posiadają wyraźne cechy wspólne z St A. Wydaje się, że rękopis zawiera…

Rękopiśmienny kancjonał zawierający pieśni polski i łacińskie jedno-- i wielogłosowe.
Rękopis oprawny w tekturę powleczoną skórą z tłoczeniami (widoczne ślady złoceń). Na przedniej okładce odciśnięty napis: ,,CANCIONAL…

Anniwersarz obejmujący spis siostr zakonnych wraz z podaniem dat ich śmierci, a także nazwiska dobrodziejów klasztoru, spowiedników itp. Pomiędzy stronami 22-23 wklejono fragment wspomnień ksieni Urszuli Mechtyldy Czajkowskiej (ok. 1863 r.).…

Chronologiczny wykaz zakonnic klasztoru staniąteckiego, ułożony według daty złożenia ślubów. Rękopis oprawiony w półpłótno. W skład rękopisu wchodzi 98 stron o ciągłej numeracji ołówkowej (numery na stronach recto), nlb. karta…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2