Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (217 total)

Anniwersarz obejmujący spis siostr zakonnych wraz z podaniem dat ich śmierci, a także nazwiska dobrodziejów klasztoru, spowiedników itp. Pomiędzy stronami 22-23 wklejono fragment wspomnień ksieni Urszuli Mechtyldy Czajkowskiej (ok. 1863 r.).…

Księga inwentarzowa z roku 1766, spisana na polecenie ksieni Marianny Józefy Jordanówny. Rękopis papierowy w oprawie skórzanej.

Rękopis obejmuje 60 stron numerowanych (numeracja ołówkowa na stronach recto) oraz jedną nlb. kartę.

Rękopiśmienny kancjonał zawierający pieśni polski i łacińskie jedno-- i wielogłosowe.
Rękopis oprawny w tekturę powleczoną skórą z tłoczeniami (widoczne ślady złoceń). Na przedniej okładce odciśnięty napis: ,,CANCIONAL…

Rękopis oprawiony w okładki tekturowe pokryte skórą, z tłoczeniami (widoczne pozostałości złoceń). Na przedniej okładce medalion z literami IHS, wokół którego rozmieszczono litery monogramu Taranowskiej "T T Z Ś B". Na tylnej okładce…

Rękopis obejmuje 128 kart liczbowanych (foliacja ołówkowa).
W źródle można wyróżnić wielu skryptorów orz różne rodzaje papieru. Niektóre fragmenty posiadają wyraźne cechy wspólne z St A. Wydaje się, że rękopis zawiera…

Rękopis obejmuje 96 kart liczbowanych (foliacja ołówkowa) oraz jedną nlb. Okładka tekturowa z grzbietem skórzanym. Brak części pieśni wymienionych w indeksie oraz braki w numeracji pierwotnej sugerują, że rękopis jest niekompletny.…

Rękopiśmienny kancjonał zawierający pieśni polski i łacińskie jedno- i wielogłosowe.

Rękopis oprawny w tekturę obklejoną zielonym papierem, ze skórzanym grzbietem (półskórek). Na okładce w lewym górnym rogu trzy naklejki…

Rękopis oprawiony w tekturę obklejoną niebieskim papierem marmurkowym. Obejmuje 137 kart (częściowo oryginalna foliacja i późniejsza ołówkowa) oraz trzy karty nlb. Rękopis prawie w całości wyszedł spod pióra Kazimierza Boczkowskiego.…

Rękopis obejmuje 109 kart na kóre skąłdają się główna część rkp. oraz "Przydatek" (numeracja osobna 1-32). Część główna posiada oryginalną paginację z błędami: 1-206. Oprawa rękopisu wykonana z tektury obklejonej niebieskim…

Rękopis w okładce tekturowej obłożonej skórą. W środku kartka z informacją o wypożyczeniu przez W. Świerczka, oraz jego odręczną notką o treści "Kancjonał z nutami (partytura) z r 1752". Datowanie przyjęte przez Świerczka na…

Rękopis obejmuje 187 kart liczbowanych (foliacja oryginalna, miejscami błędna). Okładki tekturowe, obklejone pergaminem z pustymi pięcioliniami. Część pieśni dopisana w wieku XIX - dotyczy to zwłaszcza miejsc, w których dodano same teksty…

Rękopis sporządzony w II połowie wieku XVIII, o czym świadczą cechy notacji, charakter pisma, rodzaj użytego papieru. Brak danych pozwalających na ustalenie tożsamości skryptora. Rękopis wyszedł w całości spod jednej ręki, nie licząc…

Rękopis papierowy oprawny w tekturę obłożoną pergaminem. Na pergaminie widoczne pozostałości zapisu muzycznego i liter gotyckich. Rękopis zawiera 37 liczbowanych kart (foliacja ołówkiem).
Inicjały ozdobne, wpisane czerwonym atramentem, w…

Katalog biblioteki Benedyktynek staniąteckich. Rękopis papierowy w oprawie tekturowej powleczonej płótnem. Obejmuje 306 stron oraz 2 nlb a także jedną luźną kartę.

Układ katalogu tematyczny w podziale:
"Ascetyka, Żywoty SS. i sławnych…

Chronologiczny wykaz zakonnic klasztoru staniąteckiego, ułożony według daty złożenia ślubów. Rękopis oprawiony w półpłótno. W skład rękopisu wchodzi 98 stron o ciągłej numeracji ołówkowej (numery na stronach recto), nlb. karta…

[k. tyt.:] MISSA | Pastoralis | Canto Alto | Tenore Basso | Violino Primo | Violino Secundo | Clarineto Primo | Clarineto Secundo | Flauto | et | Organo | Nro 2 [późn. dodane ołówkiem: h] | [at bottom right:] J. Cichaski | 1807 | w Staniątkach.

[k. tyt., org:] [późn. dodane ołówkiem: 83c] | Offertorium [późn. dodane ołówkiem: Conserva | me] | von Schiedermayer | [późn. dodane ołówkiem: Canto] | Organo

[k. tyt., f.1r:] [crossed out: N 68:] | N 27 [późn. dodane ołówkiem: b] | [późn. dodane: Aria] | PASTORELLA | Prima Es A # | â | Canto Primo | Canto Secundo | Violino Primo | Violino Secundo | et | Basso | PASTORELLA | Secunda Ex D # | â |…

[k. tyt., f.1r:] N 6. [późn. dodane ołówkiem: d] | Offertorium in C. | pro Omnibus Festis | Canto Alto | Tenore Basso | Violino Primo | Violino Secundo | Alto Viola | [późn. dodane: Cornui 1|m|o Secundo.] | et | Organo | [underneath left:] Del…

[k. tyt., f.1r:] [nieczytelne] 2 | [późn. dodane ołówkiem: 20d] | ARIA de Sanctis | Canto Solo | Violino Primo | Violino Secundo | Con | Organo | A [nieczytelne] nne Ignatio Daniecki | [at bottom center:] N|r|o 20. [późn. dodane ołówkiem: a]…

[k. tyt., org, f.1r:] [crossed out: N|o 68.] | N|r|o 21. [późn. dodane ołówkiem: c] | Aria pro Festivitate | a | Canto Solo | Violino Primo | Violino Secundo | Viola Duobus Due Clarini | 2|d|a Wiola na Alcie stoi | Con | Organo | Authore…

[k. tyt., f.1r:] N 13 [późn. dodane ołówkiem: d] | Rorate 2.|o â Vocibus 7. [późn. dodane: in D] | Canto Basso | Violino Primo | Violino Secundo | Cornu Primo | Cornu Secundo | Et | Organo | [underneath right:] J. Cichaski mpp[ia] | 1800. |…

[k. tyt., vl 1, f.1r:] Synfonia [ołówkiem: 79a] Violino I|m|o fr. Ignac Playel op 21 | [późn. dodane ołówkiem: Nr 79a] | 2|d|e | Violino Primo! | Violino Secondo | Flautto Obligatto | Oboie Primo | Oboie Secondo | Corno Primo | Corno Secondo |…

[k. tyt., org:] N 7. [późn. dodane ołówkiem: d] | LJTANJE ex C. | a voc: 9 | Canto Alto | Tenore Basso | Violino Primo | Violino Secundo | et | [crossed out:] Organo | Clarino Primo | Clarino Secundo | [underneath left:] Del. Sig. Pokorny…

[k. tyt., timp:] [on upper right side, późn. dodane ołówkiem: 76b] | [crossed out:] Litaniae a B | B: V: M: | Canto, Alto, Tenore, Basso. | Violino Primo Violino Secundo | Organo | Clarinetto 1|m|o Clarinetto II|d|o | Trompetto 1|o Trompetto…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2