Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Browse Items (217 total)

Rękopiśmienny kancjonał zawierający pieśni polski i łacińskie jedno- i wielogłosowe.

Rękopis oprawny w tekturę obklejoną zielonym papierem, ze skórzanym grzbietem (półskórek). Na okładce w lewym górnym rogu trzy naklejki…

Piętka po p. 352, piętka po f. 373, 388Brak początku. Pierwsze karty (331-370) spisane i dodane później (XVII w.)Paginacja: 331-409 i dalej 1-274, następnie foliacja275-300 (!)W paginacji pominięto nr 101.Pismo: Textus quadratus - od p.…

Składki: Między f. 65 i 66 wklejona karta papierowa Foliacja nowożytna inkaustem arabska (cyfry na kartach verso) 1-117 i (od 117v!) 1- karta ochronna nowa z przodu i z tyłu. Pismo: 1) f. 1-177r, 16[b]v- - textus quadratus (Tomasz) 2)…

chart., ff. 297 +IVPaginacja ołówkowa, współczesna, nieuwzględniająca karty tytułowej, nie na wszystkich kartach. S. 1-30 nowsze, następnie karta tytułowa, po której kontynuacja paginacji. Oryginalna foliacja od s. 43…

pp. 166+II Oryginalna foliacja (początkowo) czerwonym inkaustem (na stronach verso) od karty 9. Na stronach recto czerwonym inkaustem od s. 57 (nie na każdej karcie). Liczne karty dodane (papier, pergamin?): s. 55-56, 71-76, 79-80, 85-94. Po s.…

chart., ff. 174+VI Paginacja oryginalna do 165 (od karty 4), potem brak; Górny margines przycięty, niektóre karty luzem, oprawa odchodzi od bloku Pismo: Nowożytne. Według noty (zob. Historia kodeksu) rękopis spisała Helena…

chart., pp. 103+II+X (wkładka) Rejestr tej księgi – jak karta ochronna, oraz (nowszy i kompletny) na osobnych kartach luzem (10 stron). Paginacja. Pismo: Nowożytne. Na s. 1 nota: To pismo iest reką Panny Katarzyny Pachowki [!]…

chart., pp. 206+IV Paginacja (pierwsze sześć stron po karcie tytułowej: 0, 00, 000, 000..., następnie od 1-192) Pismo: Nowożytne. Skryptor: Józef Cichaski (zob. m.in. ms. 8, cz. F) Notacja: Metzeńska późna (rozłączna).…

chart., ff. 11 Foliacja tylko na k. 1-3 Pismo: Nowożytne. Notacja: Metzeńska późna (rozłączna) na czterolinii (7 na stronie) Zdobienia Oprawa: Tektura obleczona skórą z tłoczniami (z datą 1755). Na przedniej…

pp. 12Na wyklejce (?) naklejka z napisem: Asperges, niektóre Hymny i Antyfony Pismo: nowożytne, kilka rąk Notacja: menzuralna/współczesna i metzeńska na pięciolinii (5 na stronie)

chart., pp. 334 Paginacja oryginalna do 217 (od p. 214 w formie 14, 15, 16, 17); dalej bez paginacji. Żywa pagina niekonsekwentnie. Dodana niepaginowana kara między p. 66 i 67. P. 331-332 uciętę częściowo Pismo: nowożytne, inny charakter…

chart., ff. 91+II(?) Foliacja (nie zawsze wpisane numery kart); pierwsze dwie karty dodane później (na pierwszej u dołu No 2334) Pismo: Nowożytne. Na karcie ochronnej (Ir) notatka: Mszał dla śpiewu zakonnic napisała Panna Helena…

pp. 258 +II Błąd w paginacji (strona między p. 79 i 80 bez numeru). Brak p. 200-201 Pismo: Nowożytne Notacja: Chorałowa menzurowana na czterolinii (7 na stronie) Zdobienia Rubrykacja. Inicjały czerwone, często ze zdobieniem…

pp. 34+II Brak paginacji Pismo: Nowożytne. Kopistka: Barbara Jaworska OSB, zm. 1769 (zob. Historia kodeksu) Notacja: Metzeńska w późnej „rozłącznej” formie. Zdobienia Oprawa: Tektura. Wyklejka i karty ochronne z…

chart., pp. 272+IV Paginacja 1-267 nie obejmująca k. tyt. oraz indeksu (do 270). Błędy: brak nr 33 Pismo: Nowożytne. Skryptorka: Helena Ogrodzka Notacja: Metzeńska późna (rozłączna) Zdobienia Rubrykacja. Inicjały…

pp. 248+IV Paginacja (nie obejmuje k. tyt.) do p. 232 Pismo: Nowożytne. Skryptorka: Helena Ogrodzka Notacja: Metzeńska późna (rozłączna) Zdobienia Rubrykacja. Inicjały czerwone Oprawa: Skóra, 4 zwięzy…

chart., pp. 204+VIII Paginacja do p. 180 (p. 52 błędnie dwukrotnie) Pismo: Nowożytne. Skryptorka: Helena Ogrodzka. Dopiski inną ręką. Notacja: Metzeńska późna (rozłączna). Elementy menzuralne w…

chart., pp. 292+X Paginacja nie uwzględniająca karty tytyłowej, k. między p. 226 i 227 wycięta ale bez ubytku w treści, karty ochronne z przodu (3) i z tyłu (2) Pismo: Nowożytne. Skryptor – Józef…

chart., pp. 254+VIII Paginacja 1-237, nie obejmuje k. tyt., końcowych i indeksu. Pismo: Nowożytne. Skryptorka – s. Marcjanna OSB Notacja: Metzeńska „rozłączna” na czterolinii (5 na stronie); w zapisach Patrem notacja…

chart., pp. 244+IV Paginacja oryginalna do p. 214, nie obejmuje k. ochronnej i tytułowej oraz indeksu na końcu Pismo: Nowożytne. Skryptorka: MarcjannaGąsiorowska OSB Notacja: Metzeńska „rozłączna” na czterolinii (5 na…

chart., pp. 240+IV Paginacja; pomyłki – dwukrotnie nr 215, po karcie 230 mylnie do końca nr 131 i nast. Pismo: Nowożytne. Po s. 228 zmiana pisma (?). Według zapiski na wyklejce ms. 27 skryptorką była Helena Scholastyka…

chart., pp. 224+VIII Paginacja oryginalna od drugiej strony 225-270, następnie od nr 1-176; błędy – nr 246 dwukrotnie Pismo: Nowożytne. Zob. ms. 26. Na wyklejce przedniej okładziny notka XVIII-wieczna (?) Helena Scholastyka Ogrodzka…

chart., pp. 224+XIV Paginacja, pomyłki: dwukrotnie nr 146 Pismo: Nowożytne. Zob. ms. 26 Notacja: Metzeńska na czterolinii (5 na stronie) Zdobienia Rubrykacja. Czerwone inicjały. Oprawa: Deska (?) obleczona w brązową…

chart., pp. 162+IV Paginacja oryginalna; błędy – dwukrotnie nr 34, brak nr 143 Pismo: Nowożytne. Zob. ms. 26 Notacja: Metzeńska na czterolinii (5 na stronie) Zdobienia Rubrykacja. Czerwone inicjały. Oprawa: Deska (?)…

chart., pp. 198+VI Wyklejka i karta ochronna papierowa (na p. II – wytarty zapis, dopisek: na S. Stanisław...), z tyłu doklejony Regestr dla prędszego znalezienia Antyfon na różne Swięta (dwie karty [p. II-VI] oraz dwie karty…
Output Formats

atom, dc-rdf, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2