Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Antiphonarium, Ms. 2

Title

Antiphonarium, Ms. 2

Alternative Title

Księga postna

Contributor

Tomasz z Tyńca, et al.

Description

Piętka po p. 352, piętka po f. 373, 388Brak początku. Pierwsze karty (331-370) spisane i dodane później (XVII w.)
Paginacja: 331-409 i dalej 1-274, następnie foliacja
275-300 (!)
W paginacji pominięto nr 101.

Pismo: Textus quadratus - od p. 371. Skryptor: Tomasz OSB z Tyńca. Strony 331-370 zapisane późniejszą ręką z XVII w., textus quadratus.

Schemat wyrysowany podwójnymi liniami czerwonymi i wyznaczony liniami pięciolinii.

Zdobienia:
Rubrykacja w całym rękopisie; „rubryki” także błękitnym inkaustem.

Inicjały kaligraficzne czerwone o wysokości jednego wiersza zapisu słowno-muzycznego i mniejsze o wys. jednego wiersza tekstu. Inicjały kaligraficzne błękitne lub zielone z czerwonymi zdobieniami (filigrany, listki, fale), o wys. jednego wiersza zapisu słowno-muzycznego, na p. 356 dodatkowo zdobione złotem płatkowym (?). Na str. 358 w błękitnym inicjale („P”) wpisana twarz ludzka. Na str. 366 pod inicjałem dorysowany błękitnym inkaustem baranek. Inicjały wstęgowe zdobione rubrą o wys. jednego wiersza zapisu słowno-muzycznego.

Liczne poprawki i dopiski (także w jęz. polskim np. p. 345: Responsoria pierwsza). Czasem tekst doklejony (p. 358-359 etc.)
Notacja: metzeńska na pięciolinii (6 na stronie)

Historia kodeksu:
Na wyklejce naklejka z pismem nowożytnym: Księga Postna napisana na Tyńcu przez Księży Benedyktynów za przełożeństwa Panny Ksieni Doroty Srzeniawskiej Rp 1534.

Na f. 331r: Część II Xięgi oprawiona w 1800 r. i nazwana Postna. U dołu karty: I to jeszcze należy do pierwszey  części tey Xięgi ??? do 409, a Postna zaczyna się ??? [nieczytelne na zdjęciu]

 

 

Oprawa

Z 1800 r., z desek powleczoneych skórą ze ślepymi tłoczeniami.

 

Literatura: Roman Nir, Rękopisy liturgiczne Biblioteki PP. Benedyktynek w Staniątkach, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1976, nr 4, s. 169-170; Barbara Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe, 1320-1540, Warszawa 1993, s. 241 i passim ;Tadeusz Bratkowski, Antyfonarz de tempore ms. 1-4 z klasztoru Benedyktynek w Staniątkach, ABMK 93 (2010), s. 5-67; Tadeusz Bratkowski, Officium divinum de tempore w rękopiśmiennych antyfonarzach zakonów benedyktyńskich w Polsce od XV do XIX wieku, Rzeszów 2013, s. 72 i passim

Date Created

1535

Format

540x385 mm

Language

Łacina
Polski

Medium

Pergamin

Spatial Coverage

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Temporal Coverage

XVI w.

Identifier

Ms. 2

Table Of Contents

* f. [II]r-v, Rejestr Chorału w księdze zwanej Postnej zawartego.

 

1. p. 331-332, Antiphonae in Evangelium in hebdomada post Epiphaniam

<Interrogabat magos Hero>|| des quod signum vidistis super natum regem [CAO 3376] ...><[p. 331]... Feria V ad Magnificat – Admoniti magi in somnis suis [!] per aliam viam reversi sunt in [p. 332] regionem suam [CAO 1284].

 

2. p. 332-370, Proprium de Tempore: Triduum Sacrum

Feria V in Coena Domini ad Matuti(num) in primo Nocturno Anti(phona) [pagina currens add. posteriori manu] – Zelus domus tuae comedit me [CAO 5516] ...><[p. 369]... Respon(soria) dwanasta [sic! zamiast dziewiąta] – Sepulto Domino signatum est monumentum...[p. 370]... Versus – Accedentes principes... Sepulto. Ad laudes antiphona – O mors ero patrz na koncu fol. 299.

 

Uwagi: W cz. 1-2 formularze według rytu rzymskiego potrydenckiego.

 

3. p. 371-409, p. 1-274, f. 275- Proprium de Tempore: Feria V per annum –

[Feria V per annum in matutino antiphona – Benedixisti Domine] || terram tuam [CAO 1733]. Quam dilecta [eras.] Versiculus – Beati qui habitant... Ad Laudes antiphona [sola!]– Tibi soli peccavi [CAO 5150]... Versiculus – Repleti sumus mane... Ad primam – Cantabo Domino qui bona tribuit michi [CAO]...

[p. 372]... Ad vesperas antiphona – Domine probasti me [CAO 2367]...

[p. 381] Dominica secunda [post Epiphaniam]... in ewangelio – Fratres confortamini in gracia Dei CAO 2896]... Ad vesperas in ewangelio antiphona – Vade ostende te sacerdoti [CAO -]...

[p. 383] Dominica III...

[p. 384, ? antiphona] – Cum esset rex in accubitu suo nardus me

[p. 385]a dedit odorem suum in portis iherusalem [Tropus] Etherea o regina cui celestia canunt agmina tu omnia fovens fidelia conforta nobis salubria dona propina. Ut post istius

[p. 386] carnis exilii nos superna foveat tecum iherusalem. Euouae. [In Septuagesima?] Responsorium – Igitur pefecti sunt celi [CAO 6879]...

[p. 387] Ad canticam [!] antiphona – Simile est enim regnum celorum homini paterfamilias [CAO 4955]...

[p. 388] Responsorium – Ubi est Abel frater tuus [CAO 7804]...

[p. 390] Ad laudes... Ad vesperas...

[p. 395] Dominica in LX...

[p. 399]... Dominica in L ad vesperas...

[p. 405] Feria quarta in capite ieiunii Responsorium – Afflicti pro peccatis [CAO 6060 – por. Graz ms. 29!]...

[p. 409] Frange esurienti panem tuum et egenos vagosque in

[p. 1!]duc in domum tuam...

[p. 2] Dominica prima quadragesime...

[p. 45] Dominica secunda XL...

[p. 90, Dominica III]...

[p. 134]... Dominica IV...

[p. 177]... Dominica in Passione domini...

[p. 219]... Dominica in Palmis...

[p. 255] Feria secunda...

[p. 274]... Feria tercia invitatorium – Quadraginta [f. 275r!] annis...

[f. 286r]... Feria quinta in cena domini Responsorium – Amicus meus osculi me tradidit signo...

[f. 287r]... Responsorium – Revelabunt celi iniquitatem...

[f. 288r]... Responsorium – O Iuda qui dereliquisti...

 

[f. 289r]... Ad laudes antiphona – Iustificeris Domine...

[f. 291r]... Feria sexta in tercio nocturno [Responsorium] – Vinea mea electa [CAO 7887]...

[f. 291v] Responsorium – Velum tem

[f. 292r]pli...

[f. 292v] Responsorium – Tenebre facte sunt...

[f. 296r]... Sabbato. Responsorium – Estimatus sum cum descendentibus...

[f. 297r]... Responsorium – Agnus Dei Cristus...

[f. 298r]... Responsorium – Sicut ovis ad occisionem ductus...

[f. 300r]... In Evangelio antifona – Mulieres sedentes ad monumentum lamentabantur flenes Dominum Ps. Benedictus. [Add.] Ad Magnificat an(tiphona) – Peccata mea Domine... penitencie Deus. Tonus.

 

Per annum = Graz, Universitätsbibliothek, 29 (St. Lambrecht, Steiermark), m.in. unikatowe antyfony ad horas!

Brak responsoriów (poza 2) na niedziele Siedemdziesiątnicy-Pięćdziesiątnicy.

Po p. 409 strona nr 1 (!); u góry dopisek: Tu się poczynają Antyfony na Post Wielki...

Responsoria in feria II, III et IV hebdomadae sanctae niemal identyczne jak w Krakowie (!). Responsoria w Triduum inne niż w Tyńcu [do sprawdzenia]

f. 299r: Pierwey przewroc Antiphona Attendit a dopiero poniez bedyie A porta inferi. Upatruy ze tego kazda.

Na f. 300v notatka nowożytna: NB. Mozna wnosić, że ta Xieęga iest staraniem y tam? teyze samey Panny Xieni Doroty Szreniaw.

Rights

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

License


Ten utwór nie podlega znanym ograniczeniom prawa autorskiego

Bibliographic Citation

Roman Nir, Rękopisy liturgiczne Biblioteki PP. Benedyktynek w Staniątkach, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1976, nr 4, s. 169-170; Barbara Miodońska, Małopolskie malarstwo książkowe, 1320-1540, Warszawa 1993, s. 241 i passim
Tadeusz Bratkowski, Antyfonarz de tempore ms. 1-4 z klasztoru Benedyktynek w Staniątkach, ABMK 93 (2010), s. 5-67
Tadeusz Bratkowski, Officium divinum de tempore w rękopiśmiennych antyfonarzach zakonów benedyktyńskich w Polsce od XV do XIX wieku, Rzeszów 2013, s. 72 i passim

Collection

Citation

“Antiphonarium, Ms. 2,” Staniątecka Biblioteka Cyfrowa, accessed May 30, 2023, http://staniatki.studiokropka.pl/ncn/items/show/202.

Item Relations

This item has no relations.

Social Bookmarking

W razie dostrzeżenia nieścisłości w opisach lub innych elementach metadanych, prosimy o sugestię korekty.