Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Muzyka choralna, Ms. 59

Title

Muzyka choralna, Ms. 59
Missa pro defunctis, Ms. 60

Description

chart., pp. 44; chart., pp. 44

Brak paginacji

Pismo:
Nowożytne. Różne ręce

Notacja:
Metzeńska późna (rozłączna). W ms. 60 (graduale) także notacja kwadratowa z elementami metzeńskimi (?)

Oprawa:
Tektura. Na przedniej wyklejsce sygnatury (21, ms. 59) i dopiski (Kosz<ul> 8 ziednego płutna cienkiego iedna y 3 potym 5 wszystkich 17, przesciradeł 6, powług 3)

Historia kodeksu
Kodeks zawiera dwa współoprawne rękopisy. Po s. nlb. 44 wprawiono starszą składkę o nieco większych rozmiarach. Na jej pierwszej stronie wpisano piórem sygnaturę 60, którą przekreślono.

Tradycja liturgiczno muzyczna:
Miejscowa

Date Created

1753
XVII w.

Format

185x155 mm
195x155 mm

Language

Łacina
Polski

Spatial Coverage

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Temporal Coverage

XVII-XVIII w.

Identifier

Ms. 59
Ms. 60

Table Of Contents

Zawartość:

 

MS. 59

 

1. p. I, Karta tytułowa

Muzyka choralna albo Chymnow [!] y responsoryi na swięta i niedziele według poznosci [?] czasow rotkie zebranie. Wszystkim pod regułą O. S. Benedykta ziiącym do zrozumienia potrzebna na chwałę Boga jedynego wypisana Roku Panskiego 1753, dnia 20go listopoda [!] za staraniem P. W. Boga JMSP Zofii Bebnoski ZSOB

 

2. p. 1-36, VARIA

[p. 1] Na większą chwale Boga w Troycey s. Jedinego. Klawiszow iest Siedm, ktore się tak zowią: Alamire, Befabemi; Cesolfaut...

[p. 3] [Dyferencje]Pierwszy Ton. Krotki... Septimus kręcony. Octavus grecki

[p. 4] Tony na Magnificat

[p. 5] Poczynaią się Benedicamus. De Beata V. Maria...

[p. 11] Poczynaią się Tony na Hymny. Apostolski – Iam lucis orto...

[p. 13] Zaczynaią się Hymny swiętalne [!]  y dominikalne. Hymn adwentowey – Iam lucis orto...

[p. 19] [Responsoria brevia] Responsorium na Wielkanoc – Surrexit dominus...

[p. 23] Na iutrznia na Boze Ciało takasz nota na Hymn – Sanctorum meritis...

[p. 31] [Antyfony ferialne] Tempore paschali – Alleluia...

p. 34-36 niezapisane

 

p. 37 – Ave manus... [makulatura]

[p. 39] [In festo Purificationis] Przy poswiącaniu gromnic zapalaiąc ich – Lumen ad revelationem

 

p. 42-44 niezapisane

 

 

Ms. 60

 

1. p. 45-58, Missa pro defunctis

[p. 45] Graduale – Requiem aeternam...

[p. 48] Prrosa – Dies irae...

[p. 56] Offertorium – Domine Jesu Christe...><... in lucem sanctam. Quam||

Rights

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Bibliographic Citation

Roman Nir, Rękopisy liturgiczne Biblioteki PP. Benedyktynek w Staniątkach, „Częstochowskie Studia Teologiczne” 1976, nr 4, s. 176 (nr 30)

Collection

Citation

“Muzyka choralna, Ms. 59,” Staniątecka Biblioteka Cyfrowa, accessed December 4, 2022, http://staniatki.studiokropka.pl/ncn/items/show/244.

Item Relations

This item has no relations.

Social Bookmarking

W razie dostrzeżenia nieścisłości w opisach lub innych elementach metadanych, prosimy o sugestię korekty.