Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

[Kancjonał F]

Title

[Kancjonał F]

Alternative Title

Cantionale Variarum Cantilenarum Deuotarum

Contributor

Kazimierz Boczkowski (kop.)
Justyna Srebnicka (kop., pos.)
Marianna Gertruda Pietruszyńska (kop. fragm.)

Subject

Kancjonał
Benedyktynki

Description

Rękopis oprawiony w tekturę obklejoną niebieskim papierem marmurkowym. Obejmuje 137 kart (częściowo oryginalna foliacja i późniejsza ołówkowa) oraz trzy karty nlb. Rękopis prawie w całości wyszedł spod pióra Kazimierza Boczkowskiego. Fragmenty wpisane ręką Justyny Srebnickiej i Marianny Pietruszyńskiej. Źródło w większej części stanowi kopię kancjonału St E.

Date Created

1707

Format

163x190mm

Language

Łacina
Polski

Medium

Rękopis papierowy

Spatial Coverage

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Temporal Coverage

XVII-XVIII w.

Identifier

St F

Table Of Contents

[wyklejka]: vacat
k. ar: wpis długopisem: "ms 61."
kk. av-br: Ach krolu moy; C1 [nad pięciolinią wpis: "Cantilenae de Passione Domini N.J.C. Canto Secundo"]
k. av: Sabbato S. ad Vesperas (Alleluia); C3
k. bv: vacat
k. cr: nota dedykacyjna
k. cv: nota proweniencyjna
kk. 1r-5r: Laudate Dominum omnes gentes [...] Magnificat; C1, C1, F4 (bc) [partesy, na górze strony wpis: "Ad Majorem Omnipotentis Dei Gloriam"]
k. 1v: na górze karty ponad pięciolinią wpis: "Antifona ante Magnificat Vespere autem Sabbathi \&c."
kk. 5r-7r: In Dominicis Diebus ante Majorem Missam Sacerdos incipit Asperges me ([Asperges me] Domine hisopo); C1, C1, F4 (bc) [partesy]
kk. 7v-8r: Antiphona ad aduentu usq(ue) ad Purificatione inclusiue (Alma Redemptoris Mater); C1, F4 (bc) [partesy]
kk. 8v-9r: A Purificatione Beatae Mariae usq(ue) ad Pascha (Ave Regina caelorum); C1, C1, F4 [partesy]
k. 9r: na dole karty monogram J.S.Z.S.O.B [Justyna Srebnicka Zakonu Świętego Ojca Benedykta]
kk. 9v-10r: A Paschale usq(ue) ad festum SSmae Trinitatis exclusiue Regina caeli (Laetare); C1, C1, F4 [partesy]
kk. 10v-11r: Omnium Sanctorum pia iuuamina; C1, C1, C3, C4, F4, F4 (bc) [nad pięciolinią: "Pro Festo SSanctorum Omnium"]
kk. 11v-12r: Martine Sancte Pontifex; G2, C1, C3, C3, F4, F4 (bc)
kk. 12v-13r: Catharinae Virginis laudes decantemus; G2, G2, C3, C3, F4, F4 (bc)
kk. 13v-14r: Nicolai solemnia sua; C1, C1, C1, C3, F4, F4 (bc)
kk. 14v-15r: Moczny Boze z Wysokosci; C1, C3, C3, F4 [nad pięciolinią In Aduentu Domini]
kk. 14v-17r: Rano powstali na pole wygnali [tylko tekst zanotowany na dole kolejnych kart]
kk. 15v-16r: Archanyoł Gabryel z Nieba wysokiego; C1, C1, F4 (bc)
kk. 16v-17r: Tobie nad pomysł dowcip y wymowę; G2, C1, C3, C3 (bc)
kk. 17v-18r: Po upadku człowieka grzesznego; C1, C1, F4 (bc)
kk. 18v-19r: Urząd zbawienia ludzkiego; C1, C1, F4 (bc)
kk. 18v-19r: Serce mi kwitnie od radosci [tylko tekst]
kk. 19v-20r: O Matko ukochana dziewico wybrana; C1, C1, F4 (bc)
kk. 20v-21r: Gwiazdo morza głębokiego; G2, C1, F4 (bc)
kk. 20v-22r: Dzis dzien Narodzenia; [tylko tekst]
kk. 21v-22r: Iako roza między kolącym głogiem; C1, C1, F4
kk. 22v-23r: Zdrowas od Anyoła pozdrowienies miała; C1, C1, F4 (bc)
kk. 22v-24r: Jam iest Dutka Jezusa Małego [tylko tekst]
kk. 23v-24r: Z wielmozney rady Troyce Swiętey; C1, C1, F4
kk. 24v-25r: Krolewnie wieczney z Nieba wysokiego; C1, C1, C3, F4
kk. 24v-25r: Niepokalana Panienko [tylko tekst]
kk. 25v-26r: Bądz wesoła Panno czysta; C1, C4, F4, F4 (bc)
kk. 26v-27r: S Porady Troyce Swiętey; G2, G2, C3, C3, C3/F4 (bc)
kk. 27v-28r: Ave Stella Matutina / Zawitay rana Iutrzenka; C1, C1, F4 (bc)
kk. 28v-29r: Ziemia ozyla Niebo tryumf grało; C1, C1, F4, F4 (bc)
kk. 29v-30r: Wszystkas wszytka piekna iest; G2, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "De Beatissima Virgine Madia. Tota pulchra es \&c."]
kk. 29v-30r: Niepokalana Panienko [tylko tekst]
k. 30v: Incipiunt Cantilenae De Natiuitate D(omi)ni N(ost)ri I C [wpis na górze karty oznaczający początek nowej kategorii śpiewów]
kk. 30v-31r: Alleluia lauda eum; C1, C1, F4
kk. 31v-32r: Timet latro maledictus; C1, C1, F4
kk. 32v-33r: Angelus Domini ad Pastores; C1, C1, F4
kk. 33v-34r: Quem pastores laudauere; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Ton Narodzenie dziwne wcale."]
kk. 33v-34r: Christus sie nam narodził; C1, C1, F4
kk. 34v-35r: Witay Jezu ukochany; C1, C1, F4 [nad pięciolinią wpis: "Nada się ton, co to za Gosć"]
kk. 35v-36r: Pastores Relinquite Vestros greges / Pasterze Daycie teraz pokoy; C1, C1, F4 [nad pięciolinią wpis: "iak nuty są."]
kk. 36v-37r: Vniuersi populi Omnes iam gaudete; C4, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Nanowy Rok iak Nuty są. albo wykrzyknieymy Wiwat nada się."]
kk. 36v-37r: Oh drogie perły Jezusa moiego; C1, C1, F4 (bc)
kk. 37v-38r: Adonai Adonai Iesu optime; C1, C1, F4 (bc)
kk. 38v-39r: Promit uox Angelica; C1, C1, F4 (bc)
kk. 38v-39r: In natali Domini gaudent omnes Angeli; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Cantillena aliud sequens."]
kk. 39v-40r: Gratanter iubilemus omnes Deo / Ozdobnie chwałę ięmu; C1, C1, F4
kk. 40v-41r: Christus humanitatem induit; C1, C1, F4 (bc)
kk. 41v-42r: Nuz my dzis Chrzescianie; C1, C1, F4
kk. 42v-43r: Pan Jezus się nam narodził; C1, C1, F4
kk. 42v-43r: Bog się nam stał człowiekiem; C1, C1, F4 (bc)
kk. 43v-44r: Salue Paruule Dzieciątko dostoyne; C1, C2, C4, F4
kk. 44v-45r: Iesu Parvule Nate hodie; C4, C1, F4 (bc)
kk. 45v-46r: O sine labe / O barzo zawżdy; C4, C1, F4
kk. 46v-47r: Vidua \& prophetisa / Nabożna y Swięta Żona; C1, C1, F4
k. 47r: na dole karty wpis: "Justÿna Srebnicka Z. S. O. B. 1707."
kk. 47v-48r: Puer natus in Bethleem; C1, C1, F4 [nad pięciolinią wpis: "nieto bywa tylko na Karcie 65."]
kk. 48v-49r: Refulsit Messias / Przyszedł nam naswiat; C1, C3, C4, F4
kk. 49v-50r: Wesoły nam wesoły nam tęn to dzien; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "podobny ton iak Łaska nieba:"]
kk. 50v-51r: In hoc anni circulo; C1, C1, F4 (bc)
kk. 51v-52r: Largum Vesper / Szczodry wieczor; C1, C1, F4
kk. 52v-53r: Largum Vesper / Szczodry wieczor; C1, C1, C3, C4, F4
kk. 53v-54r: Hey nam hey krolowie iadą bez pole; C1, C1, F4
kk. 54v-55r: Coż się to dzieie; C1, C1, F4, (bc) [nad pięciolinią wpis: "iak nuty są.", na dole karty: "Dzis dzien Narodzenia. na Kar: 21."]
kk. 55v-56r: Łaska nieba gornego; C1, C1, F4 [nad pięciolinią wpis: "iak Nuty są."]
kk. 56v-57r: Anÿeli w niebie Spiewaią; C1, C1, F4 [nad pięciolinią wpis: "Ton Narodzenie dziwne wcale."]
kk. 57v-58r: Dormi dormi o puelle; C1, F4 (bc)
kk. 57v-58r: Wszyscy dzis krzykaymy; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Aliud Cantilena sequens" oraz "iak Nuty są."]
kk. 58v-59r: Coż by to teraz za nieszczęscie było; C1, C1, F4 [nad pięciolinią: "Ton wykrzy; Wiwat."]
kk. 59v-60r: Salue Iesu Paruule; C1, C1, F4
kk. 60v-61r: Triumphus Regis Angelorum / Tryumfy Krola niebieskiego; C1, C1, F4 [nad pięciolinią: "iak Nuty są.", nad polskim tekstem: "Polonicae"]
kk. 61v-62r: Ey odkupicielu Swiata Zbawicielu; C1, C1, F4
kk. 62v-63r: Niezmierney dobrotliwosci; C1, C1, F4
kk. 63v-64r: W Betleemskim mieście Stała Sie nowina; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią: iak Nuty są."]
kk. 64v-65r: Puer natus in Bethleem; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: To się spiewa na kolendę"]
kk. 64v-65r: Dziecino Niebieska niewinna; C1, C1, F4 (bc)
kk. 65v-66r: Lilay lilay Pacholątko; C1, C1, F4, (bc)
kk. 65v-66r: Sliczne Dziecię gdy łzęta wylewasz perliste; C1, C1, F4 [nad pięciolinią: "aliud Cantilenae pro Festo natalis Christi"]
kk. 66v-67r: Krzyknicie Muzy, Olimpu Ziemskiego; C1, C1, F4 [nad pięciolinią: "Ton iak wykrzyknieymy wiwat"]
kk. 67v-68r: Dzis dzien wesoły, dzis iest Boże Narodzenie; C1, C1, F4
kk. 68v-69r: Veni Creator Spiritus; C1
k. 69v: Incipiunt Cantilenae de Sacratissimo Corpore Christi 1707. [wpis na górze karty oznaczający początek nowej kategorii śpiewów]
kk. 69v-70r: O Witay ciało Boga żywego; C1, C1, F4 [nad pięciolinią: "Nuta iak S. Piotra."]
kk. 69v-70r: Iedyny Synu Oyca Niebieskiego; C1, C1, F4
kk. 70v-71r: Aue uerum corpus natum; C1, C1, C4, F4 (bc)
kk. 71v-72r: Aue magne Rex caelorum; C4, C1, F4 [nad pięciolinią wpis: "dobre C w oktawie na 4 linii"]
kk. 71v-72r: Da mihi Iesu cor tuum; C3, C3, F4 (bc)
kk. 72v-73r: Twoia częsc chwała nasz wieczny Panie; C1, C1, C3, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "w Boże Ciało"]
kk. 73v-74r: Panie Panie iako iest przedziwne imię twoie; C1, C1, F4 (bc)
kk. 73v-74r: Panie Panie Jako iest przedziwne imię twoie; C1, C1, F4 [nad pięciolinią wpis: "Alio modo."]
kk. 74v-75r: Iesu dulcis memoria; C1, C1, C3, F4 (bc)
kk. 75v-76r: Kazde Stworzenie Spieway a dzis zawołay; C1, C1, F4
kk. 75v-76r: Kazde Stworzenie Spieway a dzis zawołay; G2, C1, C3, F4 (bc)
kk. 76v-77r: O Iezu iakos cięszko skatowany; G2, C1, C3, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Wielki piątek rano."]
kk. 77v-78r: Amor aeternae totus benigne; C1, C1, F4 (bc)
kk. 78v-79r: Salue cordis gaudium; C1, C1, F4 (bc)
kk. 78v-79r: Magne Deus amor meus; C1, C1, F4 (bc)
kk. 79v-80r: Salue Salus mea Deus; C1, C1, F4 (bc)
kk. 79v-80r: Nieopuszczay mie zopieki; C1, C1, F4 (bc)
kk. 80v-81r: Bęndę cie wielbic moy Panie; C1, C1, F4 (bc)
kk. 81v-82r: Vfam w Bogu wnieszczęsciu mym; C1, C1, F4 (bc)
kk. 82v-83r: Do ciebie Panie pokornie wołamy; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią: "w Boże Ciało."]
kk. 83v-84r: Pange lingua gloriosi; C1, C3, F4
kk. 83v-84r: Naywyszsze dobro moie; C1, F4 (bc)
kk. 84v-85r: Chlebie Anielski tobie czesc dawamy; C1, C1, F4 [nad pięciolinią wpis: "w Boże Ciało."]
kk. 84v-85r: Nieskonczone y nieprzebrane zrodło; C1, F4 (bc)
kk. 85v-86r: Veni Creator Spiritus; C1, C1, C4, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Hÿmnus de Spiritu Sancto."]
kk. 86v-87r: Witam cie witam przedziwna miłosci; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Cantilena De Venerabili Sacramento."]
kk. 87v-88r: O Słodki Iezu; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Cantilena. de Venerabili Sacramento." oraz "nada się y w Boże Ciało. jak Nuty są. S. Piotra."]
kk. 88v-89r: Zawitay czasie dawno poządany; C1, C1, F4 [nad pięciolinią: "Cantilenae de Nativitate BVM 8va 7bris."]
kk. 89v-90r: Imperatrix Virgo gloriosa / Czesarzewno przenaswiętsza; C1, C4, F4 (bc)
kk. 90v-91r: Krolowa nieba komuż cie nietrzeba; C1, C1, F4 [ nad pięciolinią: "Cantilena pro Festo Assuptionis Beatissime Virginis Mariae"]
kk. 90v-92r: Spiewaymy Panu z Chęci; [tylko tekst]
kk. 91v-92r: Naywyszsza Matko naywyszszego Boga; C1, C1, F4 [Nad pięciolinią: "Na Ocatve Wniebowzięcia N.P.M." oraz poniżej przekreślone: "Cantilena de Immaculata Conceptine (sic!) Beatae Virginis Mariae"]
kk. 92 v-93r: Nayswiętsza Panno sliczna Maria; C1, C1, F4 (bc)
kk. 93v-94r: Nieba Krolowa Marya wybrana; C1, C1, F4
kk. 94v-95r: Omni die dic Mariae / Duszo moia rzecz to twoia; G2, C1, F4
kk. 95v-96r: Radosci wielkie Bog dzis odprawuie; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Pro festo Sanctae Agnetis A.C.C.M.M.B.O.A.S.O.S.B.C.S."]
kk. 96v-97r: Huc huc omnes qui pugnatis; C1, C1, F4 (bc) [nad pięcilinią: "Cantilena de Beatissima Dei Genitrice Maria"]
kk. 96v-97r: Eheu quid homines sumus; C1, F4 (bc)
kk. 97v-98r: Ziemia ożyła Niebo Tryumf grało; C1, C1, F4 [w prawym dolnym rogu k. 98r wpis: "Justina Srebnicka Z.S.O.B."]
kk. 98v-99r: Aue decora mundi aurora; C1, C1, F4 (bc)
kk. 98v-99r: O quam decora plusquam aurora; C1, C1, F4 (bc)
kk. 99v-100r: Cesarzewno Krolowno Niebieska; C1, C1, F4 (bc)
k. 100v: Piesn o Naiswietszÿ Pannie Matko niebieskiego Pana; [tylko tekst]
k. 101r: Dixit Dominus Domino meo; C1, C1, C3, F4 [na górze karty wpis: "Tonÿ na Swienta Vroczÿste anno 1707."]
k. 101r: Confitebor tibi Domine; C1, C4, F4 [nad pieciolinią: "Alter."]
k. 101v: Beatus Vir qui timet Dominum; C1, C1, F4
k. 101v: Laudate pueri Dominum; C1, C1, F4
k. 102r: Ad dominum contribularer clamaui; C1, C1, C3, F4 [nad pięciolinią: "Quinti Toni Cesolfaut Kwintus na Wielkie Swiento"]
k. 102r: Dixit Dominus Domino meo; C1, C1, C3, F4 [nad pięcioloinią: "na male swiento"]
k. 102v: Dixit Dominus Domino meo; C1, C1, C3, F4 [nad pięciolinią: "Hic seruit pro Festis Solemioribus \& Primae Class"]
k. 102v: Confitebor tibi Domine; C1, C1, C3, F4,? [nad pięciolinią: "aliud namale swienta"]
k. 103r: Confitebor tibi Domine; C1, C1, C3, F4 [nad pięciolinią: Hic Tonus Wÿkrentarz na male swiento"]
k. 103r: Beatus Vir qui timet Dominum / Laetatus sum in his que; C1, C1, C3, F4 [nad pięciolinią: na male swiento"]
k. 103v: Dixit Dominus Domino meo; C1, C3, C4, F4 [nad pięciolinią: "namale swiento"]
k. 103v: Laudate pueri Dominum; C1, C3, C4, F4 (bc) [nad pięciolinią: tropiszowski"]
k. 104r: Beatus Vir qui timet Dominum; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią: "namałe swiento"]
k. 104r: Domininum [sic!] contribulater clamaui; C1, C3, C4, F4 [nad pięciolinią: "na małe swiento Wywiiacz"]
k. 104v: Lałdate puerÿ Dominom / Beatus Vir qui timet Dominum; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią: "Ten ton dwa razy pisany" obok Bis Scripsi na małe Swiento"]
k. 104v: Kom sankto sanktus; C1, C1, C3, F4 [nad pięciolinią: "na swiento Kiedÿ pryma wielka"]
k. 105r: Et exultauit Spiritus meus; C1, C1, F4 [nad pięciolinią: "Ad magnificat sextus starÿ"]
k. 105r: Et exultauit Spiritus meus; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią: "na małe swiento"]
k. 105r: Laudate Pueri dominum; C1
k. 105v: Et exultauit Spiritus meus; C1, C1, F4 [nad pięciolinią: "DoDoszka [?]"]
k. 105v: Et exultauit Spiritus meus; C1, C1, F4 [nad pięciolinią: "Sabianski na małe swiento"]
k. 105v: Laudate pueri Dominum; C1, C1, F4 [nad pięciolinią: "Reliwkiarski [?]", na dole karty: "Tonus organarii"]
k. 106r: Cum inuocarem exaudiuit me; C1, C3, C4, F4 (bc) [nad pięciolinią: "Ad Completorium. à 4. à Quatuor. Vocibus. 1707."]
k. 106r: Nisi Dominus edificauerit / Laudate pueri Dominum; C1, C1, C3, F4 (bc) [nad pięciolinią: "textus Żałosny Piekny na małe swiento"]
k. 106v: Verbum caro factum est; F2/C4
k. 107r: Pax aeterna ab aeterno; F2/C4 [na dole karty na końcu pięciolinii wpis: "IVSTINA SREBNICKA ZAKONNICA S.O.BENEDIKTA."]
kk. 107v-108r: Wiwat Wiwat matce Naszey; C1, C1, C1, C1, C1
kk. 107v-108r: Wiwat Xieni Jmosci; C1, C1, G2 [przed pięciolinią: "drugie wiwat"]
kk. 108v-109r: I iuz tryumfuy iusz się wesel; C1, C1, C4 [nad pięciolinią: "Na wniebowziecie N Panny Cantilena"]
kk. 109v-110r: Przyśliś my tu nakolęndę; C1
kk. 110v-111r: Zawitaÿ woÿsko nie ogarnionego; C1, C1, C3, F4
kk. 111v-112r: Witay Krolowa Nieba; C1, C1, C3, F4 (bc) [na dole karty po prawej stronie oboj tekstu słownego monogram: "J.SZSB."]
kk. 112v-113r: Date plausus date; C1, C1, C3, F4 (bc) [nad pięciolinią: "Cantilena Triumphalis pro Omni tempore", na k. 113r nad nutami: "powtorze tę strofkę dwa razÿ zawsze. od strÿfki", na dole karty: "An(n)o D(omi)ni 1709. ad 7ma Octobris In Festo S(anct)ae Justinae Scriptum est. CMB [Kazimierz Boczkowski]"]
kk. 113v-114r: Sław ięzyku taięmnicę wielką; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią: "Pange linqua gloriosi Polonicae De Sacratissimo Corpore Chr", na dole karty 114r: "Auth Casim B.[Kazimierz Boczkowski]"]
kk. 114v-115r: Lubo mnie zewsząd winy me strofuią; C1 [nad pięciolinią: "Cantilena De Beatissima DeI Genitrice Maria"]
kk. 115v-116r: Dziekuięć Swięta Opatrznośći; C1 [nad pięciolinią: "Cantilena de prouidentia Diuina A.C.B.O.C.S. [Kazimierz Boczkowski]"]
kk. 116v-117r: Sliczny Jesulenku; C1, C1, F4
kk. 117v-118r: Wiwat wiwat zaspiewaimy; C1
kk. 117v-119r: Wesołe ÿ wdzieczne stąbcie znieba; [tylko tekst]
kk. 117v-118r: Grates hanc Omnes; C1
kk. 117v-118r: Huic oportet ut canamus; C1
kk. 118v-119r: Duszac y serce spiewa; C1, C1, F4 (bc)
kk. 119v-120r: W żłobie leży ktoż pobieży; C1
kk. 120v-121r: Nowy Rok biezy, wiasłeczkach leży; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią: "Wigilia Nowego Roku"]
kk. 121v-122r: Wieczny rzadca niebieskiego koła; C1, C1, F4
kk. 122v-123r: Pastuszkowie Bracia mili; C1, C1, F4
kk. 123v-124r: Kto mi da piora przesliczny Orlice; [?],C1, [?], [?]
k. 124v: Niech ci złota codzienne; C1
k. 125r: Przÿslimy tu nakolende; C1
k. 125v: Lumen ad revelationem gentium [notacja chorałowa w kluczu C3]
k. 126r: Exurge Domine adiuua nos; C4 [notacja chorałowa w kluczu C4]
k. 126v: Lumen ad revelationem gentium; C3,[?] [notacja chorałowa w kluczu C3]
kk. 127r-128r: [...]lumbarum. Sicut scriptum est; C3 [notacja chorałowa w kluczu C3]
kk. 128v-129r: Teras iusz swym szkarłatnym; C1 [?],[?] [na k. 129r na końcu pięciolinii: "Jesus Marya Jozef", w prawym dolnym rogu karty: "k P"]
k. 129v: Teras iuszswym szarłatnym (sic!); C1 [?],[?]
kk. 129v-130r: Wdziedcznę pienie stąpcie znieba [tylko tekst]
kk. 130v-132r: Przyslismy tu na kolende; C1
kk. 131v-132r: A Cosz ztą dzieciną; G2
kk. 132v-133r: Przy ony dolinie; C1, C1, F4
kk. 133v-134r: Sliczna Panienka Jezusa zrodziła; C1, C1, F4
k. 134v: Wiwat Wiwat iusz Krzykniymy [tylko tekst]
kk. 135r-137v: [...]pe Regem Christum amplectere Mariam; C3,

Rights

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Bibliographic Citation

Wendelin Świerczek, Katalog kancjonałów staniąteckich i pieśni, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 41, Lublin 1980
Stanisław Dąbek, Wielogłosowy repertuar kancjonałów staniąteckich (XVI-XVIII w.), Lublin 1997

Collection

Citation

“[Kancjonał F],” Staniątecka Biblioteka Cyfrowa, accessed September 30, 2022, http://staniatki.studiokropka.pl/ncn/items/show/251.

Item Relations

This item has no relations.

Social Bookmarking

W razie dostrzeżenia nieścisłości w opisach lub innych elementach metadanych, prosimy o sugestię korekty.