Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

[Kancjonał D]

Title

[Kancjonał D]

Alternative Title

[brak]

Contributor

K. M. (kop., fragm.)

Subject

Kancjonał
Benedyktynki

Description

Rękopis obejmuje 96 kart liczbowanych (foliacja ołówkowa) oraz jedną nlb. Okładka tekturowa z grzbietem skórzanym. Brak części pieśni wymienionych w indeksie oraz braki w numeracji pierwotnej sugerują, że rękopis jest niekompletny. Świerczek datuje kancjonał na I poł. lub pocz. XVII wieku. Pewne cechy wspólne notacji z kancjonałem St A pozwalają wysunąć przypuszczenie, że jest to raczej początek wieku XVII, lub nawet koniec XVI. Świadczyłby o tym także wspólny z St A-C repertuar - w rękopisie zapisano wiele pieśni, które stanowią głos basowy pieśni umieszczonych we wspomnianych źródłach. Kancjonał jest zapisany bardzo starannie, posiada liczne ozdobne inicjały wpisane czerwonym inkaustem.

Date Created

pocz. XVII w.

Format

160x190mm

Language

Łacina
Polski

Medium

Rękopis papierowy

Spatial Coverage

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Temporal Coverage

XVII w.

Identifier

St D

Table Of Contents

[wyklejka]: Domine Rex Deus Abraham; [notacja chorałowa w kluczu C3, na górnej części wyklejki wpis: "Własność Konwentu Panien Benedyktynek w Staniątkach pod Krakowem", poniżej zapisu nutowego: "Pluviam Cogruentem znaczy o Deszc. a Sere nitatem o pogode."]
k. [Ir]: vacat, zanotowane sześć pustych pięciolinii, w prawym górnym rogu wpis ołówkiem: "Bas (3ci głos)"
k. [Iv]: vacat, zanotowane sześć pustych pięciolinii, w lewym górnym rogu "St 3"
kk. 1r-3v: INDEX EORUMQUAE IN HOC VOLUMINE continentur [...], [spis treści kancjonału]
k. 4r: Svrrexit christus hodie; F3
kk. 4v-5r: Nasz zbawiciel P. B.; F3
kk. 5v-6r: Christus iam surrexit; F4
kk. 6v-7r: Panie Panie iako iest przedziwne; F3 [na pięciolinii wpis: "Psalm"]
kk. 7v-8v: Stworzyciel wszechmoczny; C1
kk. 7v-8r: Domine ad adiuuandum me festina; F3
k. 9r: Christe caeloru(m) dominator; C3
kk. 9v-10r: Kazde stworzenie spieway; C4
kk. 9v-10r: Infantulus paruulus; F4
kk. 10v-11r: Gwiazdo morza głębokiego; C2
kk. 10v-11r: Gaudeamus Omnes in d(omi)no; C4
kk. 11v-12r: Nitida stella Alma puella; F4
k. 12r: przy prawym brzegu karty wpisano modlitwę: "Jezu rozkosnÿ Swiatu vciesznÿ iestes w. k. Cudna liila P. M. modl sie za nami Jusz nasz domieści wieczneÿ radości iestesże Jezu miłÿ synu Maryey Racz nasz wysłuchać"
kk. 12v-13r: Pver natus in Bethlegem; F4
kk. 12v-13r: Salue sancta parens; C4
kk. 13v-14r: Natus est nobis infans; F4
kk. 13v-14r: Ave verum corpus natum; C4
kk. 14v-15r: CHRISTUS [...] Humanitatem induit; F3
kk. 15v-16r: O dulcissime Jesu; C3
kk. 15v-16r: Narrant vaticinia christum; F4
kk. 16v-17r: Christus iam surrexit; F4
kk. 16v-17r: Tempus monet ut cÿthara; F4
kk. 17v-18r: Tobie nad pomÿsł; C3
kk. 18v-19r: Omni die dic Mariae; C4
kk. 19v-20r: Ave stella matutina; F3
kk. 19v-20r: Pver nobis nascitur / Dzieciątko sie narodziło; F3
kk. 20v-21v: Archanioł Gabriel znieba wÿsokiego; G3
k. 22r: Nobis est natus hodie; F4
k. 22r: De sublimi arce poli; C4
kk. 22v-23r: Po vpadku człowieka pierwszego; C2
kk. 23v-24r: Qvem Pastores laudauere / Bracia siostrÿ posłuchaÿcie; C1 [wersety rozpisane na chóry - nad pięciolinią ponad kolejnymi wersami: "1 CHOR.", "2 CHOR.", 3"3 CHOR.", "4 CHOR."]
kk. 23v-24r: Salue paruule nate hodie zbłogosławioneÿ Marÿeÿ; F4
k. 24v: Alleluia lauda eum; C4
k. 24v: Jesum paruulum; F4
k. 25r: Florent florent lilia; C4
k. 25r: Dominus natus est; F4
k. 25r: Laudem resonare carmina; F3
kk. 25v-26r: Iam canemus hodie; F4
kk. 25v-26r: Congaudete lete / Raduÿcie sie weselcie sie; F4
kk. 26v-27r: Vniversi populi omnes congaudete; F4
kk. 26v-27r: Iesu paruule Nate hodie; F5
kk. 27v-28r: Pveri concinite / O Panie nasz miłościwÿ; F4
kk. 27v-28r: Hÿmnisemus Domino / Chwalmÿsz dziś; F4
kk. 28v-29r: Promit vox angelica; F4
kk. 28v-29r: Cantemus Domino canticu(m) nouu(m); F3
kk. 29v-30r: Angelus ad pastores ait / Narodził sie nam niebieski P.; F4
kk. 29v-30r: Psallite senes psallite iuuenes; F4
kk. 30v-31r: Ex Virgine nunc Maria / Narodźiło sie nam dzieciatko; F5
kk. 30v-31r: Virgo tenera genitrix pura; F4
kk. 31v-32r: Tollite plausus; F4
kk. 31v-32r: Christus qui genitus Mariae; F4
kk. 32v-33r: Gratanter iubilemus / Ozdobnie chwałę iemu wÿrządzaimy; F3
kk. 32v-33r: Veri solis radius; F3
kk. 33v-34r: Pan Iezus sie nam narodził; F4
kk. 33v-34r: Adonaÿ Adonaÿ Jesu optime; F4
kk. 34v-35r: O sine labe intensa / O barzo wielmia iasna; F4
kk. 34v-35r: Christo nato Domino; F3
kk. 35v-36r: Nuż my dzis krzesćiani; F4
kk. 36v-37r: Bądźcie dusze nabożne; F3
kk. 37v-38r: O nachwalebnieÿsza Panno; F4
kk. 38v-39r: In huius regis gloriae; C1
kk. 39v-40r: Ob hanc ergo / Zbawiciel Jezus; C1
kk. 39v-40r: In principio erat verbum; F4
k. 40v: Pver natus in Bethleem; F3
k. 41r: Eya omnes christiani / Nuż mÿ wierni krzesciani; F4
kk. 41v-42r: Nouo anno Domini / Nowe lato nam nastało; F4
kk. 41v-42r: Iuz cie zegnamÿ o rozkoszne dziecie; F4
kk. 42v-43r: Ecce reges terrae / Trzey krolowie ze wschodu; F4
kk. 42v-43r: Dorothea coronata; F4
kk. 43v-44r: Surrexit Dominus valete luctus / Dnia tego swiętego wielkonocznego; F4
k. 44v: Ascendit chr(ist)us in altum; F3
k. 45r: Wstąpił chrystus na wysokosć; F3 [melodia identyczna z utworem na k. 44v]
k. 45v: Aue in aeuum sanctissima caro; F4
k. 46r: Ave verbum incarnatum; C3 [na ostatnimi dwoma wersami wpis: "K. M. przydał"]
kk. 46v-47r: Lex et phase vetus; F4
kk. 46v-47r: Ave veru(m) corpus Domini; F4
kk. 47v-48r: Witaÿ Jezu przenasłodszÿ; F4
kk. 47v-48r: Alleluia Chwalcie Pana B.; F4 [kompozycja Wacława z Szamotuł]
kk. 48v-49r: Iedynÿ sÿnu Oÿcza niebieskiego; C2
kk. 49v:50r: Aue Martÿr gloriosa Catherina; F4
kk. 50v-51r: Pochwalmÿ pana wliczbie swiętych iego; C3
k. 51v: En nouus sol emicuit; F4
k. 51v: Diabolus [...] ait quem timet; F4
k. 52r: O ciało Boga żÿwego; F3
kk. 52v-53r: Salue Deus salue homo; F3
kk. 53v-54r: In hoc anni circulo; C4
kk. 53v-54r: Emanuel De Virgine / Emanuel Spannÿ czÿsteÿ; F3
kk. 54v:55r: Wesołÿ nam [...] ten to dzień; F3 [na dole karty zanotowano inną ręką jeden z głosów tego samego utworu w kluczu C1]
kk. 55v-56r: In natili Domini / Bozego narodzenia wielkie są vcieszenia; F4
56v-57v: Imperatrix virgo gloriosa / Cesarzowno wszech naswiętsza; F4
k. 58r: Iesu cordis delicium / jezu radości seredczna; F4 [na dole karty inną ręką zanotowano jeden z głosów tej samej kompozycji w kluczu C1]
kk. 58v-59r: O Jezu iakoś cięszko skatowanÿ; C4
kk. 59v-60r: Iesus christus nostra salus / Iezus chrÿstus nasze zbawienie; F3
kk. 60v-61v: Zdrowaś słoncem ogarniona; F4
kk. 60v-61r: Puer natus est nobis; C4
k. 62r: Twoia cesc chwala; F4
kk. 62v-63r: Krolewnie wieczneÿ nieba wÿsokiego; C4
k. 63v: O Matko miłościwa; C2
kk. 63v-64r: Benedicite Dominum; C4
k. 64r: Zdrowaś od Anÿoła; C3
kk. 64v-65r: O naiasnieÿsza li[li]a; F4
kk. 64v-65r: Salus autem iustorum; C4
k. 65v: Chlebie Anyelski; C1
k. 66r: Sanctissima Maria Dei plena gratia; C4
kk. 66v-67r: Urząd zbawienia ludzkiego; C3
kk. 67v-68r: Mocznÿ Boze zwÿsokości; F3
kk. 67v-68r: Litania nuncupata Aue Stella (Kÿrie eleÿson)
k. 68v: Z wielmozneÿ radÿ; F3
k. 69r: Czorki Sÿonskie; C3
kk. 69v-70r: Sanctissima Maria Dei plena; C4
kk. 69v-70r: Dilexisti Iustitiam; C4
kk. 70v-71r: O Gloriosa Domina; C4
kk. 70v-71r: Ave manus dextra christi; F4
kk. 71v-72r: Salue regina Virginum; C4
kk. 71v-72r: Dziatki niewinne; C3
kk. 72v-73r: Iezu moÿ o prawdziwÿ Boze; F4
kk. 72v-73r: In medio eclesiae; C4
kk. 73v-74r: I ktosz będzie przemieszkawał; F4
kk. 74v-75r: Ave viuens hostia; F4
kk. 75v-76r: Nowe lato krzÿczÿmÿ; [tylko tekst pod pustą pięciolinią]
kk. 76v-77r: Nascente chr(ist)o Rumpit / Dzieciątko Dla nas sie narodzi; F4
kk. 76v-77r: Iako roza miedzÿ kolączÿm głogiem; C3
kk. 77v-78r: Martine Sancte Pontifex; F3
kk. 78v-79r: Catherinae virginis laudes; F3
kk. 79v-80r: Sanctus; F4 [opracowanie części mszalnej wraz z tropami]
k. 80r: Agnus Dei; F4
kk. 80v-81r: Dies est laetitiae; [tylko tekst]
k. 81v: Largum vesper / Szczodrÿ wieczor; C4
k. 82r: Ad honorem et decorem; [tylko tekst]
kk. 82v-83r: Aue Ierarchia caelestis; [tylko tekst]
k. 83r: Ave Sanctissima Maria; [tylko tekst]
kk. 83r-83v: Gaude Dei genitrix; [tylko tekst]
k. 83v: O serenissima Maria; [tylko tekst]
kk. 83v-84r: brak części kart, które zostały wycięte - na podstawie oryginalnej foliacji można stwierdzić, że brak trzech kart
k. 84r: [...] sie lat smuciła abowiem płodu niemiała; [nad pięcolinią czerwonym atramentem: "[...] Annie"na górze karty wpis ołówkiem: "brak kartek"]
kk. 84v-85r: Chwalmÿ Boga zwÿsokości; [tylko tekst, na górze karty czerwonym atramentem: "Druga O S. Annie sub cadem nota"]
k. 85v: Qvi in mundum uenisti; C3
kk. 86r-86v: Pax aeterna Ab aeterno; C4
kk. 86v-87r: O praeclara stella; [notacja chorałowa w kluczu C4 oraz F2]
kk. 87v-88r: Tibi laus tibi gloria; [notacja chorałowa w kluczu F2]
kk. 88r-88v: Deus Deus noster; [notacja chorałowa w kluczu C4]
kk. 88v-89r: brak części kart - na podstawie oryginalnej foliacji można stwierdzić, że brak pięciu kart
k. 89r: [Sanctus] [...] in excelsis osanna; F4 [fragment opracowania mszalnego, na górze karty wpis ołówkiem: "brak kartek"]
k. 89r: Agnus Dei; F4
kk. 89r-89v: Kÿrie eleÿson; C4 [fragment opracowania mszalnego]
k. 90r: Sanctissima Mater Dei; F4
k. 90v: Kÿrie eleison; C4 [fragment litanii loretańskiej, brak dalszych kart]
kk. 90v-91r: brak części kart - na podstawie oryginalnej foliacji można stwierdzić, że brak czterech kart
k. 91r: [Veni Creator Spiritus] [...]ple superna gratia; [na górze karty wpis ołówkiem i czerwoną kredką: "brak 4 kartek"]
k. 91r: [...] paracleto in saeculorum saecula;
kk. 91v-92r: O gloriosa Domina; F4
kk. 91v-92r: Kÿrie eleison; F4 [nad pięciolinią: "Litania De Nomine Jesu]
k. 92v: Collaudemus chr(ist)um regem / Pochwalmÿ dziś; C3
kk. 92v-93r: brak części kart - na podstawie oryginalnej foliacji można stwierdzić, że brak dwu kart
k. 93r: Spiritus Sancti gratia [...] repleuit sua gratia / [...] gdÿ na iego zwoleniki; [na górze karty ołówkiem: "brak kartek" oraz "fragment p. <<Spiritus Sancti gratia>>"]
kk. 93v-94r: Iesu dulcis memoria; F4
k. 94v: Stabat mater dolorosa; F4 [na końcu pięciolinii wpis: "ieden to moze ktory"]
kk. 94-95r: brak części kart - na podstawie oryginalnej foliacji można stwierdzić, że brak dwu kart
k. 95r: Aue Magne Rex celorum; F4 [poniżej na dwóch pięcioliniach w układzie partyturowym zanotowano partie dwóch głosów tej samej kompozycji bez podpisanego tekstu, w kluczach C1 oraz F4, na górze karty wpis ołówkiem i czerwoną kredką: "brak nr 107-109"]
k. 95v: vacat, na środku karty wpis atramentem: "wiem"
k. 96r: wyklejka, zanotowane sześć pustych pięciolinii

Rights

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Bibliographic Citation

Wendelin Świerczek, Katalog kancjonałów staniąteckich i pieśni, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 41, Lublin 1980
Stanisław Dąbek, Wielogłosowy repertuar kancjonałów staniąteckich (XVI-XVIII w.), Lublin 1997

Collection

Citation

“[Kancjonał D],” Staniątecka Biblioteka Cyfrowa, accessed December 2, 2023, http://staniatki.studiokropka.pl/ncn/items/show/424.

Item Relations

This item has no relations.

Social Bookmarking

W razie dostrzeżenia nieścisłości w opisach lub innych elementach metadanych, prosimy o sugestię korekty.