Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

[Kancjonał C]

Title

[Kancjonał C]

Alternative Title

[brak]

Contributor

Jan Suchodolski (kop., fragm.)
Elżbieta Latosińska (pos.)

Subject

Kancjonał
Benedyktynki

Description

Rękopis obejmuje 128 kart liczbowanych (foliacja ołówkowa).
W źródle można wyróżnić wielu skryptorów orz różne rodzaje papieru. Niektóre fragmenty posiadają wyraźne cechy wspólne z St A. Wydaje się, że rękopis zawiera współoprawne fragmenty pierwotnie różnych i powstałych w innym okresie źródeł, w tym z końca wieku XVI i początku XVII.

Date Created

1697

Format

192x169mm

Language

Łacina
Polski

Medium

Rękopis papierowy

Spatial Coverage

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Temporal Coverage

XVI-XVIII w.

Identifier

St C

Table Of Contents

[wyklejka]: wpis czarnym atramentem: "Pluviam congruentem znaczy o Deszc. a Serenitatem o Pogode.";
k. 1r: na górze strony wpis: "w Czwartek y w Sobote.";
k. 1r: Miserere [...] populo tuo; [notacja chorałowa w kluczu C2];
k. 1r-1v: Domine Rex Deus; [notacja chorałowa w kluczu C4];
k. 1v-2v: Tibi laus tibi gloria; [notacja chorałowa w kluczu C2, nad pięciolinią wpis: "w Piątek"];
k. 3r: wklejona karta z innego papieru; wpis: "Ta książka jest 1637. z roku 1637. w Poniedziałek.", poniżej kompletny tekst łaciński antyfony "Media vita";
k. 3r: wpis atramentem: "z r 1637", poniżej ołówkiem: "zapisane na ostatniej karcie 98. Tam również znajduje się [...] właścicielki tego kanjonału Elżbiety Latosińskiejoraz na karcie 99";
k. 4r: Nicolai solemnia [tylko tekst];
kk. 4v-5r: Pastores Relinquite / Pasterze daicie pokui [tylko tekst];
kk. 5v-6r: Maria badz pozdrowiona; [tylko tekst, powyżej tekstu wpis: "cesc Pierwza"];
kk. 6r-6v: Duszo moia wspomni sobie; [tylko tekst, powyżej tekstu: "czesc wtora"];
k. 6v: Smutek sie zmienil; [tylko tekst, powyżej tekstu: "cesc trzecia"];
k. 7r: Crolowie iada przes pole; [tylko tekst, powyżej tekstu ołówkiem: "Królowie jadą"];
kk. 7v-8r: Vitay Iezu ukochany; [tylko tekst, na górze strony pusta pięciolinia z ozdobnym inicjałem "V"];
kk. 8v-9r: Contere domine fortytudine; [notacja chorałowa w kluczu C2];
k. 9v: vacat;
k. 10r: [U]wielbiono uraciono gdi cie Panno prowadziono; [tylko tekst];
kk. 10v-11r: Omni die dic marie; [C1]
k. 11v: Aue stella matutina; [tylko tekst];
k. 12r: Salue paruule dzieciatko dostone; [tylko tekst];
kk. 12v-13r: Iako Roza miedzy kolaczym glogiem; C1
kk. 13v-14r: Moczny Boze zwisokoscy; [tylko tekst];
kk. 14v-15r: Quem pastores laudeuere / Bracia siostry posluchaicie; [tylko tekst];
kk. 15v-16r: Nowe lato krziczimy Pannie Mariey; [tylko tekst];
kk. 16v-17r: Vidua et Profetisa / Nabozna y swieta zona; [tylko tekst];
k. 17v: Largum vesper / Dobri viecor krolu niebieski; [tylko tekst];
kk. 18r-18v: Christus zmartwychwstal iest; [tylko tekst];
k. 18v: na dole karty kolorowy rysunek przedstawiający dwie kukiełki, słabo czytelny wpis: "[...] Jedna druga wlekla zanogi do piekla";
kk. 19r-19v: Aue Jerachia celestis et pia; [tylko tekst];
k. 19v: Sanctissima mater dei; [tylko tekst];
k. 20r: Wesoly nam [...] ten to dzien; C2
k. 20v: Wychalaymisz wislawiaimisz wsysczy Pana tego; C2
kk. 21r-22v: Archanyol gabriel znieba wisokiego; G2
kk. 22v-23r: Po upadku czlowieka grzesznego; [zanotowano na czterech liniach, brak klucza - prawdopodobnie G2]
kk. 23v-24r: Imperatrix uirgo gloriosa; C2
kk. 24v-25r: Zdrowas od aniala; C1
kk. 25v-26r: O matko milosciwa; C2
kk. 26v-27r: W wielmozny rady Troycze swietey; C1
kk. 27v-28r: Gwiazdo morza glebokiego; G2
kk. 28v-29r: Tobie nad pomisl dowczipny wimowe; C1
kk. 29v-30r: Vrzad zbawienia luczkiego; C1
kk. 30v-31r: Alleluia Lauda eum; C2
kk. 30v-31r: De sublimi arce proli; C2
kk. 31v-32r: Catherine wirginis laudes; C1
kk. 32v-33r: Martine sancte pontifex; C1
kk. 33v-34r: Nobis est odie de pura virgine; C1 [nad pięciolinią uzupełniono ołówkiem brakujące w tekście słowo: "natus"]
kk. 33v-34r: Iesum paruulum Christum dominum; C2
kk. 34v-35r: Puer nobis nascitur / Dzieciatko sie narodzilo sczystey dziewicze; C2
kk. 34v-35r: Tempus monet u[t] cytara; C2
kk. 35v-36r: Iesu paruule nate odie / Iezu dzieciotko dzis narodzone; C1
kk. 35v-36r: Pueri co[n]cinite / O Panie nasz milosciwi; [brak klucza]
k. 36v: Iam cantemus odie; C1
k. 37r: Vniuersi populi o(mn)es iam gaudete; C1
kk. 37v-38r: Himnisemus domino odie / Cwalmis dzis Boga zweszelem; C1
kk. 37v-38r: Promit uox anielica; C1
kk. 38v-39r: Angelus domini ad pastores / Narodzil sie nam dzis; C1
kk. 39v-40r: Ex uirgine nunc maria odie / Narodzilo sie nam dzieciateczko; C2
kk. 39v-40r: Cantemus domino cantycu(m) nouu(m); G2
kk. 40v-41r: Tollite plausus; C1
kk. 40v-41r: Psalite senes nunc nato regi; C2
kk. 41v-42r: Gratanter iubilemus omnes / Ozdobnie chuale iemu wirzadzaimy; C1
kk. 42v-43r: Pan Iezus sie nam narodzil; C1
kk. 43v-44r: O sine labe intensa / O barzo zawzdi iasna; [brak klucza]
kk. 43v-44r: Emanuel de virgine natus est / Emanuel zpanni czistey; C1
kk. 44v-45r: A [i]us mi dzis krziesciani; C1
kk. 45v-46r: Badzie dusze nabozne sercza goraczego; C1
kk. 46v-47r: In principio erat uerbum; C1
k. 47v: Eya omnes christiani / Nuz my wierni chresciani; C1
k. 48r: Puer natus in Betleem; [brak klucza]
kk. 48v-49r: Nouo anno domini / Nowe lato daiem; C1
kk. 49v-50r: Natus est nobis infans; C1
kk. 49v-50r: Diabolus inimicus ominibus; C1
kk. 50v-51r: Nascente christo domino / Dzieciatko sie narodzielo; G2
kk. 51v-52r: In hoc anni circulo; G2
kk. 52v-53r: Ece reges tere / [Kr]olowie zewschodu slonecznego; C1 [dolny brzeg k. 52v oberwany]
kk. 53v-54r: In natali domini gaudent omnes / Bozego narodzienia wielkia sa ucieszenia; C1
k. 54v: Christus qui genitus; [brak klucza]
k. 55r: Witai Iezuprzenaslodszy; C1
kk. 55v-56r: Surexit dominus valete luctus / Dnia tego swietego wielkonocznego; C1
k. 56v: Surexit christus odie; C1
k. 57r: Christus iam surexit / Christus zmartwiwstal iest; [brak klucza]
kk. 57v-58r: Ascendit christus in altum / Wstapil Pan Bog nawysokosc; C1 [tekst polski zapisano pod pustą pięciolinią na k. 58r]
kk. 58v-59r: Veni creator spiritus; C2
kk. 59v-60r: Veni creator spiritus; C1
kk. 60v-61r: Spiritus sancti gratia / Pan Iezus dnia dzisieiszego; C1
kk. 61v-62r: Lex et phase uetus; C1 [duża litera "L" zapisana jak "I"]
kk. 62v-63r: Iedini sinu Oyca niebieskiego; C1
kk. 63v-64r: Tobie czesc chwala; [brak klucza]
kk. 64v-65r: Chlebie anielski; C2
k. 65v: Salue deus salue omo; [brak klucza]
k. 66r: Aue uerum Corpus natum; G2
k. 66v: O cialo Boga ziwego; C1
k. 67r: Iesu cordis delicium / Jezu Radosci serdeczna; C2
kk. 67v-68r: Iesus christus nostra salus / Iezus christus nasze zbawienie; C1
kk. 68v-69r: Anna swieta y nabozna; C2
kk. 69v-70r: Pochwalmy Pana wliczbie Swietich; C1
kk. 70v-71r: Aue manus dextra christi; C1
kk. 71v-72r: Panie Panie iako iest przedziwne; G2
kk. 72v-73r: Iezu dulcis memoria / Panie Jezu christe mily; C1
kk. 73v:74r: Kazde stworzenie spiewai; G2
kk. 74v-75r: O dulcisime Jezu; C2
kk. 75v-76r: O Iezu iakos ciesko skatowani; [brak klucza]
k. 76v: Aue lux mundi pater; [brak klucza]
k. 77r: Aue Mundi spes maria; [tylko tekst];
k. 77v: Byskup swiety woiciech aleluia; [tylko tekst];
kk. 78r-81r: opracowanie mszalne; [nad pięciolinią na k. 78r wpis: "Corana aurea"];
k. 78r: Kirye eleison; G2
kk. 78v-79r: [Gloria] [...] Gratias agimus tibi; G2
kk. 79r-80r: Sanctus; G2
kk. 80r-80v: [Gaudeamus] Omnes in Domino; G2
kk. 80v-81r: Ag[n]us dei; G2
kk. 81r-83r: opracowanie mszalne;
kk. 81r-81v: Kirye eleison
kk. 81v-82r: [Gloria] [...] Gratias gratias agimus tibi; G2
kk. 82r-82v: Sanctus; G2
k. 83r: Agnus agnus dei; G2
kk. 83r-84r: [Asperges me] Domine isopo; G2
kk. 84r-85r: Puer natus est nobis; G2
kk. 85v-86r: S ioanis (In medio eclesie); G2
kk. 86v-87r: na trzi krole (E[c]ce aduenit); C2
kk. 87r-89r: S. Mauri (Noli emulari; C2)
kk. 89r-94r: ten na s woiceh (Exaudi deus)
k. 94v: vacat;
kk. 95r-95v: Christus humanitatem induit; G2
kk. 95v-97v: opracowanie mszalne; [nad pięciolinią na k. 95v wpis: "Kirie X ostrowksiego[sic!]]; C1
k. 98r: wpis brązowym atramentem: "Cantionale Venerabilis Virginis Helizabethae Cha[...] Latośinśka Sanctimonialis D. Benedicti Patriarchae Monachorum et Monialium occidentalis Ecclesiae in Moni[...] Conventu Staniątecensi professae cum licentia Suae Venera[...] Abbatissae et cum scitu suorum Superiorum usum huius li[...] habentis, Laudes Deo et Beatissimae Virginis MARIAE ex ch[...] decantantis Sanctorumquae omnium patrocinio sese dicantis Anno Dni. 1637. in Mense Augusto die 2da [...] Vos cum prole pia Benedicat Virgo Maria"; poniżej wpisano czarnym atramentm tekst łaciński antyfony "Media vita";
kk. 98v-99r: [O] Jezu iakos ciesko statowani; [ponad pięciolinią czerwonym atramentem: "tenore", zapis na czterech liniach, brak klucza]
kk. 99v-100r: Piesń o Przenaświetszey Pannie MARIEY Taiemnice Rożańca świetego wyrażaiąca; [tylko tekst; na dole k. 99v wpis: "Ta piesń iest offiarowana Zgromadzrniu Świętemu Zakonnicom Benedikta S. w klasztorze staniateckim złożona ku większy chwale Bożey y kuniewysłowioney Panny Przenaswiętszey; wktory się zamykaią wszytkie taiemnice Rożanca ss. pisana własną ręką X. Jana Suchodolskiego Proboszcza Wiśnickiego, Oyca duchownego wie[...] [...] w pomienionym s. Zgromadzeniu, ale też osobliwie Panny Helżbiety Charitatis Latośinśkiey, gwoli ktory to się napisało R.P. 1637. dnia 29 Lipca."]
kk. 100v-101r: Aue Ierarchia celestis
k. 101v: Sanctissima mater dei; [tylko tekst]
kk. 102r-103r: Archanioł Gabriel znieba wysokiego; G2
kk. 103v-104r: Po upadku człowieka grzesznego; G2
kk. 104v-105r: Z wielmozney rady Troyce swietey; C1
kk. 105v-106r: Vrząd zbawienia luczkiego; C1
kk. 106v-107r: O matko miłościwa; C1
k. 107v: Zdrowaś od Anyola; C1; [końcowa część zapisu tej pieśni na k. 108v]
k. 108r: O gloriosa domina; C3; [dalsza część zapisu pieśni na k. 109r]
k. 108r: na górze karty wpis ołówkiem: "kartę odwrócić" oraz " C3; [dalsza część zapisu pieśni na k. 109r]
k. 108r: na górze karty wpis ołówkiem: "kartę odwrócić" oraz "b"
k. 108v: na górze karty ołówkiem: "a"k. 108v:
k. 109v: Moczny Boże zwysokości; C3; [tylko fragment utworu, brak kolejnej karty]
k. 110r: [Magnificat] [...] Abraham et semini eius; G2 [ko,ncowy fragment utworu, brak poprzedniej karty]
k. 110v: Aue magne rec caelorum; C4
k. 110v: Largum vesper / Szczodry wieczor; C4
k. 111r: [Asperges me] Domine Chisopo; C1
k. 111v: Puer natus es[t] nobis; [brak klucza, nad pięciolinią wpis: "Introitus De Nativitate Domini:"]
k. 112r: Grates nunc omnes; C1
kk. 112r-112v: In Festo S. Ioannis Euangeliste Introitus. (In medio Ecclesie)
k. 113r: In Festo S. Stephani (Qui ambulant); C1
k. 113r-v: In Epiphania Dni Introitus (Ecce aduenit); C1
kk. 113v-114r: In Festo S. Mauri Abbatis Introitus. (O iusti meditabitur); G2
k. 114r-v: Ná gromnice Introitus. (Suscepimus. Deus misericordiam tuam); C4 (C1)
k. 114v: Ná swiętą Szkolástykę Introitus. (Dilexisti Iustitiam); C1
k. 115r: Na S. Benedict Introitus. (Gaudeamus. Omnes in D(omi)no); C1
kk. 115v-116r: In Festo Beatae Mariae Virginis Annuntiationis (Vultum tuum); C4 (C1) (G2)
k. 116r: Alleluia V Resurrexi (Posuisti Domine); C1
k. 116v: In Festo Ascensionis Domini. N. J. Ch. (Viri galilei); C3 (C1)
k. 117r-v: Dominica Pentecostes Introitus. (Spiritus. Domini repleuit); C4 (C1)
kk. 117v-118r: Prosa De S. Spiritu. (Veni Sancte Spiritus); C1
k. 118v: Feria Secunda Introitus. (Cibauit eos); F4 (G2)
kk.118v-119r: Feria Tertia Introitus. (Accipite. Attendite popule); F3 (C1)
k. 119r-v: In festo Sanctissimae Trinitatis. (Benedicta Sit Sanctá trinitas); C4 (G2)
kk. 119v-120v: In festo Corporis Christi Introitus. (Ecce Panis Angelorum.); C1
k. 120v: [notka obok introitu na Boże Ciało: "Patrz go wyzey w swiątki. Cibauit:"];
kk. 120v-121r: In festo Sancti Joan: Baptistae Introitus (De ventre Matris); F3 (C1)
k. 121r-v: Na swięty Piotr Introit Xiązęcy (Nunc scio); F3 (G2)
k. 121v: [nad trzecim systemem: "Domine Probasti Patrz u Wielkiey nocy Náprzodku.", poniżej tego samego systemu: "Alleluia Stáro Zwyczayne."];
kk. 121v-122r: Visitationis Beatae Mariae Virginis Introitus. (Salue Sancta parens); C1
k. 122v: In festo Dedicationis Ecclesiae Introitus. (Teribilis est); F4 (C1)
k. 123r-v: Na S. Krzyz Introitus Bądz po wielkiey nocy bądz tez teraz. (Nos autem); C5 (C1)
kk. 123v-124r: In festo Dedicationis S: Michaelis Archangeli: (Benedicite Dominum); C5 (C1)
k. 124r-v: Na Swiętą Skolastykę Introitus. (Surge propera); C4 (C1)
kk. 125r-126v: Corona Aurea A 4. vocum; [fragm. opracowania mszalnego, nad górnym systemem na k. 126r: "Aliud Organiscino"] G2 (C1)
k. 126v: Officium 2dy Toni A 4 vocu(um). (Sanctus);
kk. 127r-128r: [Gloria] [...] Filius Patris; [fragm. opracowania mszalnego]; C1
k. 128v: Paschale (Kyrie eleyson); C4
[wyklejka]: vacat

Rights

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Collection

Citation

“[Kancjonał C],” Staniątecka Biblioteka Cyfrowa, accessed May 30, 2023, http://staniatki.studiokropka.pl/ncn/items/show/428.

Item Relations

This item has no relations.

Social Bookmarking

W razie dostrzeżenia nieścisłości w opisach lub innych elementach metadanych, prosimy o sugestię korekty.