Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

[Kancjonał A]

Title

[Kancjonał A]

Alternative Title

Kancjonał piosnek rozmaitych a nabożnych napisany roku pańskiego 1586

Contributor

Zofia Teodora Taranowska (kop., pos.)
K. M. (kop.)
Zofia Urszula Stradomska (pos.)
Regina Wolska (pos.)

Subject

Kancjonał
Benedyktynki

Description

Rękopiśmienny kancjonał zawierający pieśni polski i łacińskie jedno-- i wielogłosowe.
Rękopis oprawny w tekturę powleczoną skórą z tłoczeniami (widoczne ślady złoceń). Na przedniej okładce odciśnięty napis: ,,CANCIONAL PANIENSKI'', poniżej medalion z wizerunkiem Matki Boskiej z dzieciątkiem. Na tylnej okładce odciśnięto: ,,ZOFIA STRADOMSKA'', poniżej data ,,1586'', na środku herb Stradomskich.
W skład rękopisu wchodzą 102 karty o numeracji ciągłej, ołówkowej.

Date Created

1586

Format

139x204mm

Language

Łacina
Polski

Medium

Rękopis papierowy

Spatial Coverage

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Temporal Coverage

XVI-XVIII w.

Identifier

St A

Table Of Contents

[wyklejka]: wewnętrzna strona okładki oraz kolejna karta ochronna wklejone współcześnie, papier pakowy
k. ar: na środku karty papierowa naklejka z wpisanym tekstem: "Media vita [...]
k. av: na środku karty: "Pluviam Congruentem znaczy | o Deszcz. a Serenitatem o Pogode."; poniżej owalna pieczęć o treści: "Klasztor P. P. Benedyktynek w Staniątkach", obok niebieskim atramentem: "r. 1586"
k. 1r: karta tytułowa: "Cancional | pÿosnek rozmaitich | a naboznÿch | napisanÿ roku panski[ego] | 1. 5. 8. 6.", poniżej wpis: "moya Kohana"
k. 1v: Sanctissima sa(n)ctissima mater Dei / Maria panno czÿsta; [brzegi karty podklejane, klucz niewidoczny; [C1]
kk. 2r-3v: Regestr pÿosnek.; [spis zawartości kancjonału, z podziałem na okresy liturgiczne i święta: "Czasu Adwentowego.", "Czasu Narodzenÿa Bozego", "Wdzień Nowego lata.", "Wdzień trzech krolow.", "Wdzien Gromnicz", Czasu Zmartwÿchwstanÿa Panskiego.", "Czasu Wniebowstąpienia Pańskiego.", "Wdzień Bozego czÿala.", Czasu poświączania Kość:", "Piosnki o pannÿe Marieÿ.", "O swięteÿ Annÿe.", "De passione Christi.", dalej spis bez podziału na kategorie]
k. 4r: Largum Vesper / Szczodry wieczor; [tylko tekst]
k. 4v: Nasz zbawiciel pan wszechmogacÿ; [zanotowane na sześciolinii]; [C3]
k. 5r: Christus iam surexit / Christus zmartwÿchwstał iest; C1
k. 5v: Z wielmozneÿ radÿ Troÿcze S.; C2
k. 6r: Chlebie Angielski [sic!] tobie częśc dawąmÿ; C3
kk. 6v-7r: Vrząd zbawienia ludzkiego; C1
kk. 7v-9r: Canticu(m).I. (Alleluia Ab arce sÿdera); [notacja chorałowa w kluczu C5]
kk. 9v-10v: Canticum: II (Alleluia O Maria rubens rosa); [notacja chorałowa w kluczu C4]
kk. 10v-12v: Cantic. III. (Alleluia Angelus ad virginem); [notacja chorałowa w kluczu C3]
kk. 13r-13v: Aue Jerarchia celestis; [tylko tekst]
kk. 13v-14r: Ad honorem et decorem; [tylko tekst]
kk. 14v-15r: Po upadku czlowieka grzesznego; [nad pięciolinią czarnym atramentem] r. 1586.]; C1
kk. 15v-16r: Archaniol Gabriel z nieba wÿsokiego; C1
kk. 16v-17r: Czasu Narodzenia Bozego. na pierwszeÿ mszeÿ | Pierwszy kor. (Quem pastores laudauere) wtoryÿ kor. (Quibus Angeli dixere) Trzeci kor. (Absit vobis iam timere) Czwartÿ kor. (Natus est rex glorie); [tylko tekst];
kk. 17v-18r: Dies est leticie; [tylko tekst]
kk. 18v-19r: Alleluia lauda eum; C1
k. 18v: Nobis est natus hodie; [C1]
k. 19r: Iesu(m) paruulu(m) Christu(m); C1
k. 19v: De sublimi arce poli; C1
k. 19v: Puer nobis nascitur / Dzieciątko się narodzilo; C1
k. 20r: Florent florent lilia celi; C1
k. 20r: Dominus natus est; C1
k. 20r: Tropus do Rnsorieÿ Verbum caro factu(m) est. (Quem ethera et terra atque mare); [tylko text]
k. 20v: Congaudete lete lete / Raduicie się weselcie się; C2
kk. 20v-21r: Tempus monet vt cÿthara; C1
k. 21r: Uniuersi populi omnes ia(m) gaudete; C1
kk. 21v-22r: Iesu paruule nate hodie / Iesu dziecziątko dzis narodzone; C1
kk. 21v-22r: Pueri concinite infantulo; F3 %sprawdzić klucz
kk. 22v-23r: Hÿmnisemus domino hodie / Chwalmÿsz dziś Boga z weselim; C1
kk. 22v-23r: Narrant vaticinia christum; C1
kk. 23v-24r: Promit vox Angelica; C1
kk. 23v-24r: Angelus domini ad pastores / Narodzil się nąm dziś; C1
kk. 24v-25r: Ex virgine Maria hodie / Narodzilo się nąm dziecziątko; C2
kk. 24v-25r: Cantemus domino canticu(m) nouu(m); G2
kk. 25v-26r: O sine labe intensa / O zarzo [sic!] zawzdy iasna; G3
kk. 25v-26r: Veri solis radius; C2
k. 26v: Dzieciątko dostoÿne; C1
k. 27r: Christus qui genitus; G2
kk. 27v-28r: Tollite plausus; C1
kk. 27v-28v: Gratanter iubilemus / Ozdobnie chwalę ięmu; C1
k. 28v: Psallite senes; C1
k. 29r: Adonaÿ adonaÿ Jesu optime; C1
kk. 29v-30r: Christo nato domino iubilemus; C1
kk. 30v-31r: Pąn Jesus się nąm narodzil; C1
kk. 31v-32r: Nusz mÿ dzis krzesciani; [nad pięciolinią: "Powtorz"]; C1
kk. 32v-33r: Bądzcie dusze nabozne; C1
kk. 33v-34r: O nachwalebneÿsza panno; C1
kk. 34v-35r: I huius regis glorie / Dziękuÿmÿ Bogu i panu; C1
k. 35r: [w górnym rogu czerwonym atramentem: "przewroć"
kk. 35v-36r: Ob hanc ergo / Zbawicziel Jesus Christus; C1
kk. 35v-36r: I principio erat verbum; C1
k. 36v: Eÿa omnes Christiani / Nuź mÿ wierni Chrzesćiani; C1
k. 37r: Puer natus in Bethleem; [C1] %sprawdzić klucz
k. 37v: Nouo anno Domini / Nowe lato nąm nastalo; C1
k. 38r-38v: Nowe lato krziczimÿ; [tylko tekst pod pustą pięciolinią, dalsza część tekstu podpisana na k. 38v]
kk. 38v-39r: [Nascente Christo] [...] Rupit ade morsum / Dla nas się narodzil; [?]
kk. 39v-40r: Ecce reges terre / Trzeÿ krolowÿe ze wschodu; C1
kk. 39v-40r: Juz czię zegnamÿ; C1
kk. 40v-41r: Surrexit dominus valete luctus / Dnÿa tego swiętego; C1
k. 41v: Surrexit Christus hodie; [poniżej tekstu słownego: "Nota ÿego" i zapis nutowy]; C1
kk. 42r-v: Christus zmartwichwstal iest; [tylko tekst]
k. 42v: Wesolÿ nam dzien nasztal; [tylko tekst]
k. 43r-v: Ascendit christus in altum / Wstąpil pan Bog na wisokoscz; [tekst polski zapisany na k. 43v, poniżej ponownie dopisano melodię]; [C1]
k. 44r: Aue verum corpus domini; C1
k. 44v: Aue in euum sanctissima caro; C1
k. 45r: Aue verbum incarnatum; C1
kk. 45v-46r: Aue vivens hostia; C1
kk. 46v-47r: Lex et phase vetus; C1
kk. 47v-48r: Po elewacieÿ osobliwa pÿosnka (Witaÿ Jesu przenaslodszÿ); C1
kk. 47v-49r: Melchisedech rex Salem; [notacja chorałowa w kluczu C5]
k. 48v: Rex Christe primiogenite; [tylko tekst]
k. 49r: Alle[luia] pater inclite; [tylko tekst]
kk. 49v-50v: Sanctus hic in carnem transit; [Sanctus tropowane]; C3
k. 50v: Agnus Dei; C3
k. 50v: [w prawym dolnym rogu: "Czasu poswiączanÿa | Koścziola.nadobne spiewanÿe.", wpis odnosi się do śpiewów na kolejnej karcie]
k. 51r-v: Pax eterna ab eterno; [notacja chorałowa w kluczu C2]
kk. 51v-52v: O preclara stella; [notacja chorałowa w kluczu C4]
k. 51v: [na górze strony: "Pÿosnki o pannÿe Marieÿ."]
k. 52v: O serenissima Maria; [tylko tekst]
k. 53r: Aue sanctissima Maria; [tylko tekst]
k. 53r: Gaude Dei genitrix; [tylko tekst]
kk. 53v-54r: O przenaslawnieÿsza panno; [tylko tekst]
kk. 53v-54r: Lux clarescit in via; [notacja chorałowa w kluczu C3]
kk. 54v-56r: Jásnieÿsza nizli sloncze; [tylko tekst]
kk. 55v-57r: O swięteÿ Annÿe (Anna święta i nabozna); [tylko tekst]
kk. 56v-56v: Chwalmÿ Boga z wÿsokosczi; [tylko tekst]
k. 56v: [na dole strony, pod tekstem słownym: "Regina wolska"]; nazw
k. 57r: Panie panie iako iest przedziwne; C2
kk. 58v-59r: Tibi laus tibi gloria; [notacja chorałowa w kluczu C2]
kk. 59v-61r: Deus Deus noster; [notacja chorałowa w kluczu C1]
kk. 60v-61r: Dorothea coronata; C1
kk. 61v-62r: Aue martir gloriosa Catherina; C1
kk. 61v-63r: Catherine virginis laudes; [na kk. 62v-63r pozostała część tekstu słownego]; C1
kk. 62v-63r: Iako roza miedzi kolacem glogiem; [?]
kk. 63v-64r: [Magnificat] Et exultauit spiritus meus; [notacja chorałowa w kluczu G2]
kk. 64v-65r: Alleluia chwalćie pana Boga; [kompozycja Wacława z Szamotuł]; C1
kk. 64v-65r: Aue stela matutina; C1
kk. 65v-66r: I ktoz będzÿe przemieszkawal; C1
k. 66v: Roratne Sanctus (Flos candens); [tylko tekst]
kk. 66v-67r: An(n)a de beata virgine Maria (Aue Maria regina); [tylko tekst]
kk. 67r-v: Benedicamus Swiętalne.; [teksty Benedicamus na różne okazje: "A napierweÿ Na Boze narodzenie.", "Drugie.", "Wielkonocne", "O Bożÿm Cziele.", "O pannÿe Marieÿ.", "De Apostolis."]; [tylko tekst]
k. 68r: Kirie Paschalne (Kÿrie surrexit Christus); [notacja chorałowa w kluczu G3]
kk. 68v-69r: Iedÿnÿ sÿnu oÿca; C1
kk. 69v-70r: Pozdrawianie piączi rąn pana Jezusowÿch przes swiętego Grzegorza papieza vczÿnione. (Aue manus dextra christi); C1
k. 69v: [na dole karty trzy serca wpisane w odwróconą literę V]
kk. 70v-71r: Martine sancte Pontifex; C1
k. 70v: [na dole karty monogram [?] "ZF SN"]
k. 71v: Salue DEus salue homo; C1
k. 72r: Wesolÿ nąm wesolÿ; C1
kk. 72v-73r: Jesus Christus nostra salus / Jezus Christus nasze zbawienie; C1
k. 73v: O Cziało Boga zÿwego; C1
k. 74r: Aue verum corpus natum; G2
kk. 74v-75r: Christus iam surrexit; C1
kk. 74v-75r: Salue paruule nate hodie z blogoslawionei; C3
kk. 75v-76r: Imperatrix virgo gloriosa; C1
k. 76v: Natus est nobis infans; C1
k. 77r: Infantulus paruulus; C1
k. 77v: CHRIstus qui genitus; C4
k. 78r-v: CHRISTVS CRISTVS [sic!] Humanitatem induit; C1
kk. 78v-79r: Sanctus; C4
k. 79r: Agnus Dei; C4
k. 79r: Media vita; C3
kk. 79v-80r: Salve Reyna vir[g]inum Stela; G2
kk. 79v-80r: Sanctus; C2
kk. 80v-81r: O Jezu iakoś czeszko skathowanÿ; [część pierwszej pięciolinii na k. 80v wykreślona]; C1
kk. 81v-82r: Omni die dic marie; G2
k. 82v: Kirie eleyson; G2
k. 83r: Kázde stworzenie spiewaÿ; G2
kk. 83v-84r: Mocznÿ Boze z wÿsokosci; G2
kk. 84v-85r: Pochwalmÿ Pana w liczbie Swiętych iego; C1
kk. 85v-87r: Quem pastores laudauere / Braciá śiostrÿ posluchaÿcie; C1
kk. 87v-88r: Veni creator spiritus; C1
kk. 88v-89r: Jesu dulcis memoria; C1
k. 88v: Timet latro diabolus; [tylko tekst]
k. 89v: Benedicite omnes Angeli; C1
k. 89v: Jezu moÿ o prawdzÿwÿ Boze; C1
k. 90r: W Czwartek y w Sobote. (Miserere [...] populo tuo); [notacja chorałowa w kluczu C3]
k. 90r: w Poniedziałek. (Media vite [sic!); [tylko tekst]
k. 90v: Domine Rex Deus Abraham; [notacja chorałowa w kluczu C4]
k. 91r: Miserere [...] Populo tuo; G2
k. 91v: vacat
k. 92r: Zdrowaś od Angioła; C1
k. 92r: Media vite [sic!]; [tylko tekst]
k. 92v: vacat
k. 93r: [Gwiazdo morza] [...] Panienko bądz pozdrowiona; [brak poprzedniej karty, nad pieciolinią ołówkiem "Urywek pieśni: Gwiazdo morza"]; [?]
k. 93r: [Emmanuel ex virgine] [...] celestia regna; [brak poprzedniej karty, nad pieciolinią ołówkiem "Urywekz pieśni: Emmanuel ex Virgine"]; [?]
kk. 93v-94r: Tobie nad pomÿsł; C1
kk. 94v-95r: O gloriosa Domina; C1
kk. 94v-95r: In natali domini / Bozego narodzenia; [tylko tekst]
kk. 95v-96r: Sanctissima Maria; G2
kk. 96v-97r: In hoc anni circulo; G2
kk. 97v-98r: Miserere mihi Domine / Racz okazać miłosciwÿ Panie; C3
kk. 98v-99r: Veni creator spiritus; [nad pieciolinią "Altus."]; C2
kk. 99v-100r: Spiritus sancti gracia; [nad pieciolinią: "Wtorÿ Discant"]; C1
kk. 100v-101r: Nascente Christo Domino; G2
kk. 101v-102r: Vidua et Prophetisa; [tylko tekst];
k. 102v: Pieśń O naswiętszeÿ pannie (Matko swiętha); [tylko tekst]
[wyklejka]: wewnętrzna strona okładki oraz karta ochronna wklejone współcześnie, papier pakowy

Rights

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Collection

Citation

“[Kancjonał A],” Staniątecka Biblioteka Cyfrowa, accessed May 30, 2023, http://staniatki.studiokropka.pl/ncn/items/show/429.

Item Relations

This item has no relations.

Social Bookmarking

W razie dostrzeżenia nieścisłości w opisach lub innych elementach metadanych, prosimy o sugestię korekty.