Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

[Kancjonał G]

Title

[Kancjonał G]

Alternative Title

Śpiewnik

Contributor

Barbara Jaworecka [Jaworeczko] (pos.)

Subject

Kancjonał
Benedyktynki

Description

Rękopis obejmuje 109 kart na kóre skąłdają się główna część rkp. oraz "Przydatek" (numeracja osobna 1-32). Część główna posiada oryginalną paginację z błędami: 1-206. Oprawa rękopisu wykonana z tektury obklejonej niebieskim papierem. Większa część źródła wyszła spod pióra Barbary Jaworeczko (Jaworeckiej).

Date Created

I poł. XVIII w.

Format

187x141mm

Language

Łacina
Polski

Medium

Rękopis papierowy

Spatial Coverage

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Temporal Coverage

XVIII-XIX w.

Identifier

St G

Table Of Contents

[wyklejka]: [w lewym górnym rogu "M 62", poniżej ołówkiem "część III spiewy", na środku "Na str. 29 "Przydatku" podpisana Barbárá Jaworecka (zmarła 25 sierpnia 1769.)", poniżej "Śpiewnik w. 18", na dole "Klasztor Benedyktynek w Staniątkach", po lewej dwie pieczęcie owalne archiwum klasztoru]
s. a: Regestr Pieśni [...]
ss. b-c: Triumphus Regis Angelorum / Tryumfy Krola niebieskiego; C1, C1, F4
ss. 1-2: Timet latro maledictus; C1, C1, F4
ss. 3-4: Alleluia lauda eum; C1, C1, F4
s. 4: W żłobie leży; [C1] [zapisano wyłącznie fragm. melodii głosu najwyższego]
ss. 3b-4b: Timet latro maledictus; C1
ss. 5-6: Quem Pastores laudauere / Bracia siostry posłuchaicie; C1, C1
ss. 7-8: Angelus Domini; C1
ss. 7-8: Chrystus sie nam narodził; C1, C1
ss. 9-10: Witay Jezu ukochany; C1, C1
ss. 11-12: Pastores Reliquite / Pastÿrze Daycie pokoy; C1, C1
ss. 13-14: Vniversi populi; C4, C1, F4
ss. 15-16: O sine labe intensa; C1, C1
ss. 17-18: Jesu parvule nate hodie; C1, C1, F4
ss. 19-20: Nascente Christo Domino; G2
ss. 21-22: Pueri concinite / O Panie nasz miłościwy; C1
ss. 21-22: Promit vox Angelica; C1, C1
ss. 23-24: Gratanter iubilemus / Ozdobnie chwałę iemu wyrządzaymy; C1, C3
ss. 25-26: Wesoły nam ten to dzień; C1, C1
ss. 27-28: Refulsit orbis Mesias / Przyszedł nam na swiat; C1
ss. 29-30: Salve Parvule dzieciątko nadobne; C1/C4, C1, C4 [tekst łacińsko-polski, w głosie "Canto 2do" tekst "Dzieciątko nadobne", w pozostałych "dostoyne"]
ss. 31-32: Wszyscy dzis spiewaymy; C1
ss. 33-34: W Betleemskim mieście; C1, C1
ss. 35-36: Przydze Jesu przydz; C1, C1
ss. 37-38: Angeli w niebie spiewaią; C1, C1
ss. 39-40: Pan Jezus sie nam narodził; C1, C1
ss. 41-42: Festinemus occurere / Dziecie sie nam narodziło; C1 [na s. 42 w prawym dolnym rogu "Dyszkant Drugi Spiewáć Tercyami bo go niemasz gdzie napisać"]
ss. 43-44: Wiwat zaspiewaymy; C1 [pieśń ku czci ksieni, s. 44 w prawym dolnym rogu "Dyszkant Drugi Spiewac Tercyami bo niemasz gddddzie naapisać."]
ss. 45-46: Niezmiernÿ Dobrotliwości; C1 [na s. 46 w prawym dolnym rogu "Dyszkant Drugi Spiewáć Tercyami bo go nie masz gdzie napisać."]
ss. 47-48: Largum Vesper / Szczodry wieczor; C1 [na s. 48 w prawym dolnym rogu "Dyszkant Drugi Spiewáć Tercyámi bo go niemasz gdzie napisáć."]
ss. 49-50: Ey nam ey wszytek swiat; C1 [na s. 50 w prawym dolnym rogu "Dyszkant drugi Spiewać Tercyami bo go niemasz gdzie napisać."]
ss. 51-52: Ey ney Krolowie; C1, C1
ss. 53-54: Christus Humanitatem induit; C1, C1 [głosy "Canto 1mo" oraz "Canto Secundo" napisano osobno na kolejnych stronach, na s. 54 na dole "To iest piekne choć Stare. Dobrego Authorá, tylko ze zle pisane"]
ss. 55-56: Ziemia ozyła; C1
ss. 57-58: Emanuel de Virgine; C1
ss. 57-58: Puer natus in Betleem; C1
ss. 59-60: Namilszy Jezu; C1, C1, F4
ss. 61-62: Acha ia Matka zasmucona; C1, C1, F4
ss. 63-64: Pamietay człecze na smierc; C1, C1, F4
ss. 65-66: Czemuś o złości; C1, C1, F4
ss. 67-68: Gdy cie na krzyzu widzę; C1, C1, F4
ss. 69-70: Płyńcie wy łzy gorzkie; C1, C1, F4
ss. 71-72: O Jezu iakoś cięszko skatowany; G2 [trzy pięciolinie, z czego melodię zapisano tylko dla najwyższego głosu, pozostałe puste]
ss. 73-74: Salve cordis gaudium; C1 [poniżej zapisano alternatywny tekst "na Kolędę bywa" "Do Nóg twoich"]
ss. 75-76: Ave magne Rex caelorum; C4
ss. 77-78: O ciało Boga zywego; C1
ss. 79-80: Jedyny Synu Oyca; C1
ss. 81-82: Chlebie Anielski; C1 [na s. 82 oraz na dole stron 83-86 tekst pieśni bez nut "Pieśń O Jezu moy drogi"]
ss. 83-84: Ave Verum Corpus natum; C1
ss. 85-86: Jesu dulcis memoria; C1
ss. 87-88: Każde stworzenie spieway; C1
ss. 89-90: Nie spuszczay mie z opieki; C1
ss. 91-92: O dulcissime Jesu; G2
ss. 93-94: Twoia czesc chwała; C1
ss. 95-96: Panie iako iest przedziwne; C1
ss. 97-98: Gosc niewidany; C1
ss. 99-100: Archanioł Gabriel; G2 [na górze s. 99 "Piesni na Adwent"]
ss. 101-102: Tobie nad pomysł; G2
ss. 103-104: Krolewnie wieczny; C1
ss. 105-106: Iako roza miedzy kolącym głogiem; C1
ss. 107-108: Gwiazdo morza głębokiego; G2
ss. 109-110: Po upadku człowieka; G2
ss. 111-112: Vrząd zbawienia ludzkiego; C1
ss. 113-114: O matko miłościwa; C1
ss. 115-116: Bądź wesoła Panno czysta; C4
ss. 117-118: O przesliczna Panno; C3
ss. 199-120: Mocny Boze z wysokości; C3
ss. 121-122: Zdrowa Badz Maria; C1
ss. 123-124: Wesoła i Wdzieczna; [C1] [na dole ss. 123-130 zapisano tekst pieśni "Spiwaimy krzykaimy ty matce kochanÿ"]
ss. 125-126: O duszo grzeszna; C1, C1, F4
ss. 127-128: Gorzkie zale przybywaycie; C1, C1, F4
ss. 129-130: Dzien nastaie ach smutny; C1, C1, F4
ss. 131-132: Płaczcie Anieli; C1, C1, F4
ss. 133-134: Salve salus mea; C1 [na górze s. 133 "Pieśni Rozne De Deo", na s. 134 owalna pieczęć archiwum]
ss. 135-136: Magne Deus amor meus; C1
ss. 137-138: Amor Eterne; C1
ss. 139-140: Meum tu gaudium; C1, C1
ss. 141-142: Naywyszse dobro moie; C1
ss. 141-142: Bone Jesu verbum Pacis; C1
ss. 143-145: O Rex amabilis; C1, C1 [błąd w numeracji stron - po 143 następuje 145]
ss. 146-147: Nasłodszy Jezu; C1
ss. 148-149: Nieskonczone y nieprzebrane; C1
ss. 150-151: O quam decora; C1
ss. 152-153: Niepokalana Panienko; C1
ss. 154-155: Naswięsza [sic!] Panno; C1
ss. 156-157: Witay Maria; G2 [nad pięciolinią "Piesn o N. P. Samotulskiey"]
ss. 158-159: Nieba y ziemie; C1 [nad pięciolinią "Piesn O Obrazie N. Panny Piaszkowym y o Cudach iego"]
ss. 160-161: Ave decora; C1 [dolna cześć karty ss. 161-162 wycięta bez szkody dla treści]
ss. 162-163: O stella Maria; C1
ss. 164-165: Badz chwalebna Panno; G2
ss. 166-167: Pani nad ziemią Krolowa; C1, C1, F4
ss. 168-169: Zawitay czasie; C1
ss. 170-171: O nieszczesliwe swiatowe włości; G2 [nad pieciolinią "de Vanitate mundi O marnosciach swiatowych"]
ss. 172-173: O Przenaswięsza [sic!] Maria; C1 [nad pięciolinią "Piesn o Na. Pannie słuząca przy pogrzebie"]
ss. 174-175: Zapachem wonnym ozdobiona; G2, G2, F4 [nad pięciolinią "O S. Barbarze"]
ss. 176-177: Nieba Krolowa Maria; C1
ss. 178-179: Łaska Ducha nayswięszego [sic!]; C1, C1, F4
ss. 180-181: Bedę ćie wielbił; C1, C1, F4
ss. 182-183: Wszytkaś wszytka piękna; G2 [od tej strony paginacja ołówkowa]
ss. 184-185: Badz pozdrowiona Panienko; C1
ss. 186-187: Ave sponsa Craatorys [sic!]; C1, F4 [partia głosu niższego bez tekstu, ocyfrowana]
ss. 188-189: Lubo mie zewszond winy; C1, F4 [partia głosu dolnego ocyfrowana]
ss. 190-192: [tylko teksty słowne, pojedyncza neizapisana pięciolinia]
s. 193: Asperges me Domine; C4
ss. 194-197: Pro Magno S. Sabbatho Psalmum (Laudate Dominum); C4 [antyfona i Magnificat, s. 195 na drugim systemie "Magnificat Lwoski"]
ss. 198-199: Wieczna Obrono; C1
s. 200: Cor letum; C1
s. 201: Alma redemptoris; C1 [zapis nutowy i incypit tekstu słownego]
s. 202: Tonÿ na Swieta Uroczyste [Dixit C1, Confitebor C1, Beatus vir C1, Laudate pueri C1, nad piątym systemem "Quiti [sic!] toni cesolfaut na wielkie swieta" Ad Dominom C1]
s. 203: In paradisum [notacja chorałowa, klucz F2/C4]
ss. 204-205: Pax aeterna [notacja chorałowa, klucz F2/C4]
s. 206: Verbum Caro factum est [notacja chorałowa, klucz F2]
   
s. 1: O drogie perły; C1, C1, F4 [początek "Przydatku", nowa numeracja, na górze strony "Poczynaią siè Piesni o Bozym narodzeniu Przydatek"]
ss. 2-3: Vidua et Prophetisa / Nabozna y Swięta zoona; C1, C1, F4
ss. 4-5: Coz sie to dzieie; C1, C1, F4
ss. 6-7: Łaska nieba gornego; C1, C1, F4
ss. 8-9: Coz by to teraz; C1, C1, F4
ss. 10-11: Ey odkupicielu; C1, C1, F4
ss. 12-13: Dziecino niebieska; C1, C1, F4
ss. 12-13: Dormi dormi o puelle; C1
ss. 14-15: Sliczne dziecie; C1, C1, F4
ss. 16-17: Krzykniycie muzy; C1, C1, F4
ss. 18-19: Dzis dzien wesoły; C1, C1, F4
ss. 20-21: In hoc anni circulo; C1, C1, F4
ss. 22-23: Salve Jesu parvule / Witay Jezu malućki; C1, C1, F4
ss. 24-25: In nàtali Domini; C1, C1, F4
ss. 26-27: Lilay lilay pacholątko; C1, C1, F4
ss. 28-29: Puer natus in Betleem; C1, C1, F4 [na dole s. 29 "Narbàrà Jáworeczka."]
ss. 30-31: Bog sie nam stał człowiekiem; C1, C1, F4
s. 32: Pastuszkowie bracia mili; C1
[wyklejka]: [pieczęć owalna archiwum]

Rights

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Collection

Citation

“[Kancjonał G],” Staniątecka Biblioteka Cyfrowa, accessed May 20, 2022, http://staniatki.studiokropka.pl/ncn/items/show/448.

Item Relations

This item has no relations.

Social Bookmarking

W razie dostrzeżenia nieścisłości w opisach lub innych elementach metadanych, prosimy o sugestię korekty.