Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

[Kancjonał E]

Title

[Kancjonał E]

Alternative Title

Cantionale variarum cantilenarum devotarum

Contributor

Kazimierz Boczkowski
Marianna Gertruda Pietruszyńska

Subject

Kancjonał
Benedyktynki

Description

Rękopiśmienny kancjonał zawierający pieśni polski i łacińskie jedno- i wielogłosowe.

Rękopis oprawny w tekturę obklejoną zielonym papierem, ze skórzanym grzbietem (półskórek). Na okładce w lewym górnym rogu trzy naklejki papierowe: prostokątna z wpisanym atramentem "St E | partytura | 1705", obok okrągła z wpisanym "E", poniżej prostokątna na jaśniejszym papierze, z wpisanym różowym długopisem "Benedyktynki | Staniątki | 67 / 1705r.".

W skład rękopisu wchodzi 108 kart z czego większość posiada oryginalna foliację, wpisaną atramentem. W rękopisie brak ok. 10 kart, na co wskazuje nieciągłość numeracji. Dwie karty dodane później (oznaczone "a" oraz "b").

Rękopis sporządzony w większej części przez Kazimierza Boczkowskiego, organistę staniąteckiego. S. Dąbek wyróżnia w sumie ok. 7 kopistów odpowiedzialnych za pojawiające się w rkp. wpisy. Spośród nich znamy jedynie nazwisko Marianny Gertrudy Pietruszyńskiej, autorki wybranych inskrypcji.

Date Created

1700-1705

Format

196 x 163 mm

Language

Łacina
Polski

Medium

Rękopis papierowy

Spatial Coverage

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Temporal Coverage

XVI-XVIII w.

Identifier

St E

Table Of Contents

Większość utworów zapisana w układzie partyturowym, w pozostałych przypadkach w opisie dodano określenie "partesy".

[wyklejka]: notatki ołówkiem
k. [1r]: Sabbato S. ad Vesperas (Alleluia); C3
k. [1r]: W którym z niezmiernym zamykasz się Bostwem [tylko tekst]
k. [1v]: nota dedykacyjna
kk. 2r-7r: Vespere pro Sabbatho Sancto ([ant.] Laudate Dominum omnes gentes [...] Magnificat); C1, C1, F4 [partesy]
kk. 7r-8r: In Dominicis Diebus ante Maiorem Missam (Asperges me); C1, C1, F4 [partesy]
kk. 8v-9r: Antiphona ad adventu usque ad Purificationem inclusiue (Alma Redemptoris Mater); C1, F4 [partesy]
kk. 9v-10r: A Purificatione. Beatae Mariae. usq(ue) ad Pascha (Ave Regina caelorum); C1, C1, F4 [partesy, głos środkowy dopisany na dole k. 9v]
kk. 10v-11r: A Paschae Usque ad Festum SSanctissimae Trinitatis exclusiue (Regina caeli laetare); C1, F4 [partesy]
kk. 11v-12r: Pro Festo SSanctorum Omnium (Omnium Sanctorum pia iuuamina); C1, C1, C3, C4, F4, F4 (bc)
kk. 12v-13r: Martine Sancte Pontifex; G2, C1, C3, C3, F4, F4 (bc)
kk. 13v-14r: Catharinae Virginis laudes decantemus; G2, G2, C3, C3, F4, F4 (bc)
kk. 14v-15r: Nicolai solemnia sua; C1, C1, C1, C3, F4, F4 (bc)
k. 15: In Adventu Domini [wpis na górze karty oznaczający początek nowej kategorii śpiewów]
kk. 15v-16r: Moczny Boze zwysokosci; C1, C3, C3, F4 (bc)
kk. 16v-17r: Archanyoł Gabryel znieba wysokiego; C1, C1, F4 (bc)
kk. 17v-18r: Tobie nad pomysł dowcip y wymowę; G2, C1, C3, C3 (bc) [w głosie najniższym przed kluczem C3 dopisano ołówkiem klucz F4]
kk. 18v-19r: Po upadku człowieka grzesznego; C1, C1, F4 (bc)
kk. 19v-20r: Urząd zbawienia ludzkiego; C1, C1, F4 (bc)
kk. 20v-21r: O Matko ukochana dziewico wybrana; C1, C1, F4 (bc)
kk. 21v-22r: Gwiazdo morza głębokiego; G2, C1, F4 (bc)
kk. 22v-23r: Iako roza między kolącym głogiem; C1, C1, F4 (bc)
kk. 22v-23r: Wesoły nam, wesoły nam ten Dzień Pan Bóg sprawił
kk. 23v-24r: Zdrowas od Anyoła pozdrowienies miała; C1, C1, F4
kk. 24v-25r: Z wielmozney rady Troyce Swięntey; C1, C1, F4 (bc)
kk. 25v-26r: Krolewnie wieczny nieba wysokiego; C1, C1, C3, F4
kk. 26v-27r: Bądz wesoła Panno czysta; C1, C4, F4, F4 [nad pięciolinią w głosie najniższym: "Pro Organo."]
kk.27v-28r: S Porady Troycze Swiętey; G2, G2, C3, C3, C3/F4 (bc)
kk. 28v-29r: Ave Stella Matutina / Zawitay rana Iutrzenka; C1, C1, F4 (bc) [tekst polski zapisany na dole strony po notce: "Idem Polonicae", na dole k. 28v wpis: "To się spiwa po Psalmach pokutnych wostatnie | Dni."]
kk. 29v-30r: De Beatissima Virgine Maria Tota tota pulchra es &c: (Wszystkaś wszystka piekna iest); G2, C1, F4 (bc)
kk. 29v-30r: O stworco ukochany); C1, C1
k. 30v: Incipiunt Cantilenae De Natiuitate D(omi)ni. n(ost)ri. I. C. [wpis na górze karty oznaczający początek nowej kategorii śpiewów]
kk. 30v-31r: Alleluia lauda eum; C1, C1, F4 (bc)
kk. 31v-32r: Timet latro maledictus; C1, C1, F4
kk. 32v-33r: Angelus Domini ad Pastores; C1, C1, F4 (bc)
k. 33v: wpis na górze karty: "Ton narodzenie dziwne wcale"
kk. 33v-34r: Quem pastores laudauere; C1, C1, F4 (bc)
kk. 33v-34r: CHRistus Sie nam narodzieł; C1, C1, F4
k. 34v: wpis na górze karty: "Ton podobny iak dyesila. | a może i naten coto za Gość."
kk. 34v-35r: Witay Jezu ukochany; C1, C1, F4 (bc)
k. 35v: wpis na górze karty: "Ton iak nuty są."
kk. 35v-36r: Pastores Relinquite Vestros greges / Pasterze Daycie teraz pokoy; C1, C1, F4
k. 36v: wpis na górze karty: "na nowy W nowy Rok ah dro= | gie perły iak nuty są. a można y na ten Ton iak wykrzykniemy wiwat."
kk. 36v-37r: Vniuersi populi Omnes iam gaudete; C4, C1, F4 (bc)
kk. 36v-37r: Oh drogie perły, Iezusa moiego; C1, C1, F4 (bc); nad górną pięciolinią wpis: "Piesn insza O narodzeniu Pana Iezusa bardo (sic!) Sliczna Auth: C.C.B.O.C.S. [Kazimierz Boczkowski] Na nowe lato służy"
kk. 37v-38r: Adonai Adonai Iesu optime; C1, C1, F4 (bc)
k. 38v: Promit uox Angelica; C3, C1, F4 [zachowany jedynie fragment utworu zapisany na k. 38v, karty 39 brak]
k. 38v: In natali Domini gaudent omnes Angeli; C1, C1, F4 (bc) [zachowany jedynie fragment utworu zapisany na k. 38v, karty 39r brak]; nad górną pięciolinią tego utworu wpis: "Cantillena aliud. sequens
kk. 39r-46v: brak
k. 47r: końcowy fragment utworu o św. Annie do tekstu: [...] Anna de tribu Asser / [...] Corka Famuelowa (sic!); C1 [?], C1 [?], F4 [?]
k. 47v: wpis nad pięciolinią: "nie to tylko na Karcie 54"
kk. 49v-50r: Puer natus in Bethleem; C1, C1, F4 [zachowany jedynie fragment utworu, brak k. 48]
k. 49v: I Duszac y Serce Spiewa; C1, C1 [zachowany jedynie fragment utworu, brak k. 48]
kk. 48r-49v: brak
k. 50 r: końcowy fragment utworu na Boże Narodzenie do tekstu [...] Wychwalamy wysławiaymy wszyscy Pana tego; C1 [?], C1 [?], F4 [?]
kk. 50v-51r: In hoc anni circulo; C1, C1, F4
kk. 51v-52r: Largum Vesper / Szczodry wieczor; C1, C1, F4
kk. 51v-52r: Lilay lilay Pacholątko; C1, C1, F4 (bc)
kk. 52v-53r: Largum Vesper / Szczodry wieczor; C1, C1, C3, C4, F4 (bc)
kk. 53v-54r: Hey nam hey krolowie iadą bez pole; C1, C1, F4 [nad pięciolinią wpis: "o Trzech Krolach"]
kk. 53v-54r: Puer natus in Bethleem; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "To się spiwa na kolende"]
k. 54r: w prawym dolnym rogu: "1707."
kk. 54v-55r: Coż sie to dzieie czyli na iawie; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Ton iak nu:[ty] są]
kk. 54v-55r: Krzyknieycie Muzy, Olimpu ziemskiego; C1, C1, F4 (bc) [przed pięciolinią wpis: "Ton iak | wy= | Krzy | Kniey= | my | wi= | wat"]
kk. 55v-56r: Łaska nieba gornego; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Ton iak nu:[ty] są]
kk. 55v-56r: Sliczne Dziecię gdy łzęta wylewsz (sic!) perliste; C1, C1, F4 [nad pięciolinią wpis: "Insza Piesn"]
kk. 56v-57r: Anyeli w niebie Spiewaią; C1, C1, F4 [nad pięciolinią wpis: "Ton narodzenie dziwne wcale"]
kk. 56v-57r: Dziecino Niebieska niewinna; C1, C1, F4 [obok pięciolinii wpis: "Ton | iak | nuty są.", w głosie najniższym pusta pięciolinia]
kk. 57v-58r: Dormi dormi o Puelle; C1, F4 (bc)
kk. 57v-58r: Wszyscy dzis spiewaymy; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Aliud Cantilena sequens. Ton iak nuty są"]
k. 58v: na górze karty wyblakły wpis: "Jezus Maryia"
kk. 58v-59r: Coż byto teraz zanieszczęscie było; C1, C3, F4 [nad pięciolinią wpis: "Ton Luby poranku albo wykrzykniemy wiwat."; na początku każdej pięciolinii wpisane dodatkowe klucze, a w głosie najwyższym i środkowym także inne oznaczenie metrum]
kk. 59v-60r: Salue Iesu Paruule; C1, C1, F4
kk. 60v-61r: Triumphus Regis Angelorum / Tryumfy Krola Niebieskiego; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Ton iak nuty są"]
kk. 61v-62r: Ey odkupicielu Swiata Zbawicielu; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolinią wpis: "Cantilena de Natiuitate Domini nostri Jesu Christi"]
kk. 61v-62r: Dzis dzien wesoły, dzis iest Boże Narodzenie; C1, C1, F4 (bc); na k. 62r ponad górnym systemem z prawej wpis: "Auth: C.C.M.B.O.A.S.M.S. [Kazimierz Boczkowski] 1704."
kk. 62v-63r: Niezmierney dobrotliwosci; C1, C1, F4 (bc)
kk. 63v-64r: W Betleemskim mieście Stała sie nowina; C1, C1, F4 (bc) [nad pięciolilnią wpis: "Ton iak nuty są"]
kk. 63v-64r: Nowy Rok bieży w Jasełkach leży [bez nut]
k. 64v: na górze karty wpis: "Incipiunt cantilenae de Sacratissimo Corpore Christi 1704"
kk. 64v-65r: O Witay ciało Boga żywego; C3, C1, F4 [nad pięciolinią wpis: "Nuta iak S. Piotra."]
kk. 64v-65r: Iedyny Synu Oyca Niebieskiego; C1, C1, F4 [nad pięciolinią wpis: "Cantilena Aliud. sequit w Boże Ciało"]
kk. 65v-66r: Aue uerum corpus natum; C1, C1, C4, F4 (bc)
kk. 66v-67r: Aue magne Rec caelorum; C4, C1, F4
kk. 66v-67r: Da mihi Iesu cor tuum; C3, C3, F4 (bc); nad pięciolinią wpis: "Piesn Bardzo sliczna pieszczoty zsercem Pana Iezusowym"
kk. 67v-68r: Twoia cześć chwała nasz wieczny Panie; C1, C1, C3, F4 (bc); nad pięciolinią wpis: "w Boże Ciało"
kk. 68v-69r: Panie Panie iako iest przedziwne imię twoie; C1, C1, F4 (bc)
kk. 68v-69r: Panie Panie iako iest przedziwne imię twoie; C1, C1, F4 (bc); nad górnym systemem wpis: "Zinszego klawisza"
kk. 69v-70r: Iesu dulcis memoria; C1, C1, C3, F4; obok drugiego systemu wpis: "to dobrze Na nieszpor."
kk. 70v-71r: Kazde stworzenie spieway a dzis zawołay; G2, C1, C3, F4; na k. 71r nad górnym systemem wpis: "Dobre To każde stworzenie ale kiedy spiewaią alt Primassuie wnim"
kk. 70v-71r: Kazde stworzenie spieway a dzis zawołay; C1, C1, F4 (bc)
kk. 71v-72r: O Iezu iakos cięszko skatowany; G2, C1, C3, F4 (bc); w lewym górnym rogu k. 71v wpisano "72."; nad górnym systemem wpis: "Wielki Piątek rano."
kk. 72v-73r: Amor aeternae totus benigne; C1, C1, F4 (bc)
kk. 73v-74r: Salue cordis gaudium; C1, C1, F4 (bc)
kk. 73v-74r: Magne Deus amor meus; C1, C1, F4
kk. 74v-75r: Salue Salus mea Deus; C1, C1, F4 (bc)
kk. 74v-75r: Nieopuszczay mie zopieki; C1, C1, F4 (bc); nad górnym systemem wpis: "Insza Piesn"
kk. 75v-76r: Bęndę cie wielbic moy Panie; C1, C1, F4 (bc)
kk. 76v-77r: Vfam w Bogu wnieszczęsciu mym; C1, C1, F4
k. 77r: na dole karty wpis: "Joanna Rosznowska | Zakonnica S. O. Benedykta"
kk. 77v-78r: Do ciebie Panie pokornie wołamy; C1, C1, F4; nad górnym systemem wpis: "Na Boże Ciało"
kk. 78v-79r: Pange lingua gloriosi; C1, C3, F4 (bc)
kk. 78v-79r: Naywyszsze dobro moie; C1, F4 (bc)
kk. 79v-80r: Chlebie Anielski tobie czesc dawamy; C1, C1, F4; nad górnym systemem wpis: "Na Boże Ciało"
kk. 79v-80r: Nieskończone y nieprzebrane zrodło; C1, F4 (bc)
kk. 80v-81r: Veni Creator Spiritus; C1, C4, F4 (bc); nad górnym systemem wpis: "De Spiritu Sancto Hymnus"
kk. 81v-82r: Witam cie witam przedziwna miłości; C1, C1, F4 (bc); nad górnym systemem wpis: "Cantilena de Venreabili Sacramento"; k. 82 dodana później (inny papier), na k. 82r nie zapisano partii głosu najniższego
kk. 82v-83r: O Słodki Iezu; brak kluczy, wpisane dwa systemy z czego tylko na początku wyższego fragment zapisu nutowego; na k. 83r pozostała część kompozycji (zapis wcześniejszy), C1 [?], C1 [?], F4 [?] (bc)
kk. 83v-84r: Zawitay czasie dawno pożądany; C1, C1, F4; nad górnym systemem wpis: "Cantilenae de Vativitate BVMariae 8va Septem [zapis niewidoczny pod papierową naklejką łączącą składki], poniżej: "Ton do Ciebie Pan[ie]
kk. 84v-85r: Imperatrix uirgo gloriosa / Czeszarzewno przenaswiętsza; C1, C4, F4 (bc)
kk. 85v-86r: Krolowa nieba komuż cie nie trzeba; C1, C1, F4 (bc); nad górnym systemem wpis: "Cantilena pro Frofesto (sic!) Assumpi(on)is Beatissimae Virginis Mariae; w prawym górnym rogu: "15 augusti"
kk. 85v-86r: Pastuszkowie Bracia mili; [tylko tekst]
kk. 86v-87r: Naywyszsza Matko wywyszszego Boga; C1, C1, F4; na górze karty przekreslony wpis: Cantillena de Immaculata Conceptione Beatae Mariae Virginis, poniżej innym charakterem pisma: "Na Octave Wniebowzięcia N. P M."
kk. 87v-88r: Nayswiętsza Panno sliczna Maria; C1, C1, F4
k. 88r: na dole karty wpis: "Nay slicznieysza Niepokalanie poczęta Panno | wtobie po Bogu nadzieia, iz doprowadzisz Dusze | nasze, gdzie z Swiętemi aniołami Tryumfuiesz"
kk. 88v-89r: Nieba Krolowa Maria wybrana; C1, C1, F4 (bc)
kk. 88v-89r: Ach Królu moy nad Królami [tylko tekst], nieco ponad tekstem pieśni wpis: "W Kwietnią neidzielę za Offertę spiewaią"
kk. 89v-90r: Omni die dic Mariae / Duszo moia, rzecz to twoia; G2, C1, F4; ponad górnym systemem: "Hymnus de Beatissima Dei Genitrice Maria Sa[n]cti Casimiri Compositio:"
kk. 90v-91r: Radosci wielkie Bog dzis odprawuie; C1, C1, F4 (bc); nad górnym systemem: Pro Festo Sanctae Agnetis; w prawym górnym rogu k. 90v oraz dalej, na górze karty 91r wpis: ACCMBOS [Kazimierz Boczkowski] pro Felici Successu Ven[erabili] in Christo Abbathae | Staniąteccensis Composita"
kk. 91v-92r: Huc hu[c] omnes qui pugnatis; C1, C1, F4 (bc); nad górnym systemem: "Cantillena de Beata Virgine Maria"
kk. 91v-92r: Eheu quid homines sumus; C1, F4 (bc); nad górnym systemem wpis: "Aliud Cantilaena de Vanitate Mundi"
kk. 92v-93r: Ziemia ożyła Niebo Tryumf grało; C1, C1, F4 (bc); nad górnym systemem: "Cantilena de immaculata Concep: B M. V."
kk. 93v-94r: Aue decora mundi aurora; C1, C1, F4 (bc)
kk. 93v-94r: O quam decora plusquam aurora; C1, C1, F4; ponad górnym systemem: "aliud Cantillena Sequens"
kk. 94v-95r: Cesarzewno Krolewno Niebieska; C1, C1, F4; nad górnym systemem: "Cantilena De Beata Maria Virgine"
k. 95r: na dole karty wpis: "Wielcze Niegodny Sługa WMM Panny Dobrodzieyki | pokornie uprasza do N. Panny o westchnienie | K.B.B.O.B.B 17[róg karty wydarty]"
k. 95v: zapis chorałowy w kluczu C1: Lumen ad revelacionem gencium [zapis nieprawną ręką]
kk. ar-bv: dwie karty wklejone pomiędzy kk. 95-96, oznaczone ołówkiem z pomocą liter "a" oraz "b"
k. ar: dalsza część zapisu z k. 95v
kk. av-br: Cantilenae de Passione D.N.J.C. Canto Primo (Ach Krolu moy nad Krolami); C1
kk. br-bv: Pieśń o Bozym Narodzeniu (Spiewaymy Panu z chęci); [tylko tekst]
kk. 96r-109v: Lamentationes Hieremiae Prophetae; notacja chorałowa na czterech liniach, klucze F2 oraz C4
k. 110r: Responsorium de Nativitate D(omi)ni n(ost)ri Iesu Christi Vltimum (Verbumn caro factum est); notacja chorałowa na czterech liniach, klucze F2 oraz C4
k. 110v: Statio pro Dominicis Diebus (Pax aeterna ab aeterno); notacja chorałowa na czterech liniach, klucze F2 oraz C4
k. 111r: Dum corpus refertur ad Sepulchrum Virgines Cantant Sequentem Antyphonam (In paradisum deducant te Angeli); notacja chorałowa, klucz C3
k. 111r: na dole karty wpis: "Ab. 1700. Ad. 1707."
kk. 111v-112r: Kędysz mnie nie wtargnione nadzieie wiedziecie; C3, F4 (bc)
k. 112r: na dole karty wpis: "Esto meum praedulce melos uox dulcis Jesus | Inque meo regnes pectore exmoriar Amen"
kk. 112v-113r: In Afflictione (Broń mnie moy Panie); pusta pięciolinia, klucz C1
kk. 112v-113r: Niepokalana Panienko ranna wschodząca; C1
kk. 113v-114r: Bądź pozdrowiona Panienko Marya; C1, C1, F4 (bc)
kk. 114v-115r: Cantilena de peste Damo & bello ad Beatissimae V. D. Gen M; C1, F4 (bc); na k. 115r nad górnym systemem w prawym rogu karty: "Auth Casim. Boczkowski | OS."
kk. 115v-116r: De colis missus interis natus [skreślone] / Nowy Rok biezy, wiasłeczkach leży; C1
k. 116v: Cantilena de Beatissima Dei G[tekst niewidoczny pod wyklejką] / Lubo mnie zewsząd winy me strofuią; C1, F4 (bc); nad pięciolinią partii org wpis: "ad notas produxit Casimir(us) B Bocz:[kowski]
[wyklejka]: vacat

Rights

Opactwo św. Wojciecha Mniszek Benedyktynek w Staniątkach

Bibliographic Citation

Wendelin Świerczek, Katalog kancjonałów staniąteckich i pieśni, "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne", t. 41, Lublin 1980
Stanisław Dąbek, Wielogłosowy repertuar kancjonałów staniąteckich (XVI-XVIII w.), Lublin 1997

Collection

Citation

“[Kancjonał E],” Staniątecka Biblioteka Cyfrowa, accessed May 30, 2023, http://staniatki.studiokropka.pl/ncn/items/show/83.

Item Relations

This item has no relations.

Social Bookmarking

W razie dostrzeżenia nieścisłości w opisach lub innych elementach metadanych, prosimy o sugestię korekty.