Staniątecka Biblioteka Cyfrowa

Search using this query type:Search only these record types:

Item
File
Collection

Advanced Search (Items only)

Home > Popularyzacja

Popularyzacja

Głównym efektem przeprowadzonych badań jest publikacja książkowa obejmująca charakterystykę życia muzycznego oraz analizę źródeł oraz katalog muzykaliów. 

W trakcie badań stworzono także katalog muzykaliów w bazie RISM. Wyniki można wyszukać wpisując siglum biblioteki PL-STAb. 

Dane w formie edytowalnej (wypisy z ksiąg rachunkowych) można pobrać z repozytorium GitHub.

Publikację książkową w wersji cyfrowej można pobrać z repozytorium CERN "Zenodo" klikając link ZENODO lub za pomocą identyfikatora cyfrowego DOI (w stopce strony).

Artykuł stanowiący jeden z efektów grantu można pobrać z repozytorium ZENODO lub za pomocą identyfikatora cyfrowego DOI (w stopce strony).

Opublikowano także artykuł popularyzatorski poświęcony kancjonałom staniąteckim w internetowej encyklopedii Wikipedia.

Bazę stworzono za pomocą systemu Omeka.

RISM  Zenodo  Github Wikipedia Omeka